Město přistupuje k výraznému zvýšení příspěvků na kastraci kocourů a sterilizaci koček

Město přistupuje k výraznému zvýšení příspěvků na kastraci kocourů a sterilizaci koček
ilustrační foto

Toulavé kočky nemají lehký život, a to se často odráží na jejich zdravotním stavu. Pomineme-li, že tím trpí zvíře samotné, může být nebezpečné i pro své okolí – jak další zvířata, tak lidi, neboť se snadno může stát přenašečem různých onemocnění. Je proto jistě ve veřejném zájmu, aby toulavých koček bylo ve městě co nejméně. Opatření, jak toho docílit, existuje vícero. Základem je ale prevence, protože problémy toulavé kočky začínají nechtěným kotětem v domácnosti. Nejefektivnějším preventivním nástrojem, který může město použít, je kastrační program. Ten teď projde výraznou změnou!

A jaká jsou tedy nová pravidla?

· Žadatel musí mít trvalé bydliště na území města Prostějova.

· Žádost se uplatňuje na Odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova.

· Součástí žádosti musí být originál dokladu veterinárního lékaře o úhradě platby za provedený veterinární úkon sterilizace kočky nebo kastrace kocoura, doklad nesmí být starší více než 7 měsíců.

· Výše poskytovaného finančního daru je maximálně 1 000,- Kč na sterilizaci kočky.

· Výše poskytovaného finančního daru je maximálně 600,- Kč na kastraci kocoura.

. Příspěvek ve stejné výši je i na každé další zvířátko.

„Bohužel stále se setkáváme s problémem nechtěných koťat, kterých se jejich majitelé různě pokoutně zbavují. Samozřejmě tím porušují zákon na ochranu zvířat proti týrání, ovšem vymahatelnost práva v tomto ohledu značně zaostává. Taková koťata odhozená na ulici jsou v lepším případě nalezena a osvojena, nebo předávána různým organizacím. V horším případě venku uhynou, nebo se z nich stávají kočky toulavé. Ty se poté mohou dál nekontrolovatelně množit,“ vysvětluje náměstkyně primátora Milada Sokolová. (red)

Poslat nový komentář