sterilizace

O sterilizaci koček a kastraci kocourů je veliký zájem

Foto ber

Na začátku letošního roku byla Radou města Prostějova schválena nová pravidla pro poskytování finančních darů občanům na sterilizaci koček a kastraci kocourů. Pravidly se změnila výše poskytovaných darů.

„Na sterilizaci kočky mohou občané získat až jeden tisíc korun, na kastraci kocoura maximálně šest stovek. Původní výše poskytovaného daru činila tři sta korun bez rozdílu pohlaví kastrovaného zvířete a za každou další kočku, v daném kalendářním roce, to bylo pouze sto padesát korun,“ vyjmenovala náměstkyně primátora pro životní prostředí Milada Sokolová. Jak doplnila, s vyšší částkou poskytovaného finančního daru došlo i k většímu zájmu občanů o příspěvek. „Nyní může žadatel přijít pro příspěvek i vícekrát, uvedená částka se mu nebude snižovat.

Město přistupuje k výraznému zvýšení příspěvků na kastraci kocourů a sterilizaci koček

ilustrační foto

Toulavé kočky nemají lehký život, a to se často odráží na jejich zdravotním stavu. Pomineme-li, že tím trpí zvíře samotné, může být nebezpečné i pro své okolí – jak další zvířata, tak lidi, neboť se snadno může stát přenašečem různých onemocnění. Je proto jistě ve veřejném zájmu, aby toulavých koček bylo ve městě co nejméně. Opatření, jak toho docílit, existuje vícero. Základem je ale prevence, protože problémy toulavé kočky začínají nechtěným kotětem v domácnosti. Nejefektivnějším preventivním nástrojem, který může město použít, je kastrační program. Ten teď projde výraznou změnou!

A jaká jsou tedy nová pravidla?

· Žadatel musí mít trvalé bydliště na území města Prostějova.

· Žádost se uplatňuje na Odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova.

· Součástí žádosti musí být originál dokladu veterinárního lékaře o úhradě platby za provedený veterinární úkon sterilizace kočky nebo kastrace kocoura, doklad nesmí být starší více než 7 měsíců.

· Výše poskytovaného finančního daru je maximálně 1 000,- Kč na sterilizaci kočky.

· Výše poskytovaného finančního daru je maximálně 600,- Kč na kastraci kocoura.