O sterilizaci koček a kastraci kocourů je veliký zájem

O sterilizaci koček a kastraci kocourů je veliký zájem
Foto ber

Na začátku letošního roku byla Radou města Prostějova schválena nová pravidla pro poskytování finančních darů občanům na sterilizaci koček a kastraci kocourů. Pravidly se změnila výše poskytovaných darů.

„Na sterilizaci kočky mohou občané získat až jeden tisíc korun, na kastraci kocoura maximálně šest stovek. Původní výše poskytovaného daru činila tři sta korun bez rozdílu pohlaví kastrovaného zvířete a za každou další kočku, v daném kalendářním roce, to bylo pouze sto padesát korun,“ vyjmenovala náměstkyně primátora pro životní prostředí Milada Sokolová. Jak doplnila, s vyšší částkou poskytovaného finančního daru došlo i k většímu zájmu občanů o příspěvek. „Nyní může žadatel přijít pro příspěvek i vícekrát, uvedená částka se mu nebude snižovat. Musím říci, že ze zvýšeného zájmu mám velkou radost, protože se domnívám, že to vše povede ke snižování počtu toulavých koček v ulicích,“ uvedla Sokolová. Zároveň doplnila, že do stavu nejsou započítána zvířata, která nechává kastrovat či sterilizovat spolek Mourek Prostějov. Ten totiž od města na svou činnost dostává každoročně finanční prostředky v rovině desetitisíců. 

Jak se situace vyvíjela, je patrné z přiložené tabulky:

Rok                                   Počet koček (kastrací)            Čerpané prostředky – dary v Kč

2021                                            149                                                        41.450,-

2022 /k 15.6.2022/                       184                                                        152.000,- (red)

Poslat nový komentář