Tip na výlet. Zámek Náměšť na Hané

Tip na výlet. Zámek Náměšť na Hané
Foto ber
Další fotky: 
Tip na výlet. Zámek Náměšť na Hané

Raně klasicistní stavba francouzského typu stojí uprostřed kruhového parku, z něhož čtyřmi směry vycházejí lipové aleje. V zámku můžete zhlédnout vzácnou sbírku míšeňského porcelánu i expozici dětských historických kočárků. V zámeckém areálu se nachází empírová kaple.

Od roku 1726 náleželo náměšťské panství Harrachům, kteří sídlili na Dolním zámku. Dolní zámek už však nevyhovoval dobovým nárokům na bydlení, a tak se Ferdinand Bonaventura hrabě Harrach rozhodl, že si nechá postavit nové sídlo.

Po skončení sedmileté války (roku 1766) začal tedy Ferdinand Bonaventura se stavbou nového zámku. Toto sídlo je postaveno v raně klasicistním slohu se zřetelnou inspirací francouzskými vzory. Areál má půdorys čtverce s vnitřním nádvořím. Jedná se o patrovou budovu s mansardovou střechou. Současně vznikl také kruhový park kolem zámku, z něhož čtyřmi směry vycházejí lipové aleje.

Po smrti hraběte z Harrachu, zdědila Náměšť jeho jediná žijící dcera Marie Róza hraběnka Harrachová, od roku 1777 provdaná za Josefa hraběte Kinského. Tím zámek přešel do vlastnictví rodu Kinských. Josef hrabě Kinský se dokonce v roce 1792 stal knížetem. Nikdy předtím, ale ani potom již Náměšť jako svou vrchnost neměla člověka s knížecím titulem. Hrabata Kinští k Náměšti přilnuli, o čemž svědčí skutečnost, že si v roce 1871 nechali vystavět na místním hřbitově rodinnou hrobku. Dnes v ní odpočívá sedm členů hraběcí rodiny. Posledním šlechtickým majitelem náměšťského velkostatku byl Evžen II. hrabě Kinský. Ten v roce 1916 prodal velkostatek obchodníkovi se železem Františku Ottahalovi z Olomouce.

Manželé Ottahalovi si zámek nechali zmodernizovat – byla zde zavedena elektřina a voda a také nainstalováno ústřední vytápění. Z této doby pochází také úprava zámeckého parku – park byl obehnán zídkou, byla postavena kolonáda, jezírko a bazén. 17. června 1945 byl majetek rodině podle tzv. Benešových dekretů zkonfiskován.

Od roku 2000 je zámek majetkem městyse Náměšť na Hané. Otvírací doba je od května do září: úterý-neděle     09:00 - 17:00. (ber)

 

Poslat nový komentář