Prostějovské domy. Dům Městských elektrických podniků

Prostějovské domy. Dům Městských elektrických podniků
Foto SOkA

Dalším prostějovským dílem architekta Miroslava Putny, který byl v letech 1936 až 1950 městským stavitelem, je úřední a obytná budova Městských elektrických podniků na Poděbradově náměstí č. 2.

Dům pochází z let 1938 - 1940. Všechny tři funkce - obchodní v 1. NP, administrativní ve 2. NP a obytná ve 3. - 5. NP - jsou důsledně odděleny, takže nedochází k provozním kolizím. Exteriér je transparentním vyjádřením těchto funkcí, zaujme vyložený zaoblený arkýř zasedací síně, sešikmené balkony v západním průčelí stavby a rytmus vysazených balkonů hlavního jižního průčelí. (ber)

 

 

Poslat nový komentář