Staré Prostějovsko. Motokros v Lipové

Staré Prostějovsko. Motokros v Lipové
Foto archiv ber

Dnes se opět zatouláme do sportovní historie našeho regionu. V něm má nezastupitelné místo motokros, kterému se věnovali v Lipové. Dovolím si využít záznamy pana Zubala z Hrochova, které jsou dostupné na webové stránce obce Lipová.

V roce 1967 měl místní Svazarm celkem 92 členů a existoval od sloučení obcí v roce 1961 se sídlem v Hrochově, kdež měl dílnu. Jeho posláním byla příprava členů na branné závody, tréning střelby z malorážky a práce v dílně. V září 1967 pořádal Svazarm motokrosové závody v Lipové v prostorách u KD na Hanačce“. Taková byla v kronice první zmínka o motokrosu.

Konkrétnější je z r. 1970: „Jako každoročně, tak i letos byl 12. července proveden krajský přebor v terénním závodě motocyklů tříd 250 a 500 ccm za účasti 46 závodníků. Tento závod jezdí se pravidelně od roku 1968 a je o něj velký zájem. Jezdí se na trati v prostoru „Hanačky“ u KD v Lipové“. K změně trati došlo v r. 1973: „Nejúspěšnější akcí Automotoklubu při ZO Svazarmu Lipová byl terénní závod motocyklů „Motocross“, krajský přebor JMK v třídách do 250 a 500 ccm. V. ročník závodů se jel na nové trati nazvané „Lipovský žleb“ dne 26. srpna 1973, za účasti 3000 diváků. Startovalo 50 jezdců. Ve sportovním areálu pro motocyklové závody bylo odpracováno 3000 brigádnických hodin. Významný v této svazarmovské činnosti byl rok 1974: „Automotoklub Svazarmu Lipová pořádal na počest 30. výročí SNP dne 14. srpna 1974 Motocross „Lipovský žleb“ jako mistrovství ČSSR v třídě do 500 ccm a střediskový přebor Jihomoravského kraje v třídě do 250 ccm. Vítězové v roce 1974 v třídě do 500 ccm: 1. Ondryáš Jiří, 2. Štěpán Ivan a Hanáček Miroslav, všichni z Dukly Mošnov. Ke kiosku z roku 1973 byla v roce 1974 vybudována studna a pokračovalo se v dalších úpravách tratě. Okolo potoka byly vykáceny olše a upravená trasa, postavena pěkná rozhodcovská věž, kůlna, která slouží jako skladiště nářadí a materiálu, prodejní stánek, sprchy, a to všechno bylo napojeno na elektrickou síť a bylo zřízeno i výbojkové osvětlení. Hodnota vybudovaného díla je 200 000 Kčs“.

V roce 1975 se motocyklový závod jel 17. července jako Mistrovství ČSR B, tzn. pro Východočeský, Severomoravský a Jihomoravský kraj v třídě do 500 ccm. 5. října se jel na počest SNP motocyklový závod „Mistrovství armády ČSSR“ ve třídě do 500 ccm, doplněný opět o závody ve třídě do 250 ccm. Kronika praví že: “Závodu se zúčastnili závodníci ze všech armádních sportovních středisek DUKLA a startovali i závodníci z SSSR a PLR. Byla navázána pevná družba se všemi vojenskými útvary v ČSSR“. V roce 1976 byly uspořádány dokonce 3 motocyklové závody, zpestřené o seskok parašutistů přímo do závodiště.

A ještě jeden zápis: Trať Lipovského žlebu měří 1555 m, šířka 8–15 m. Je umístěná v krásném prostředí horské oblasti a za 3 roky byl zde vybudován slušný areál, na kterém obětaví členové Svazarmu odpracovali každým rokem 5000 brigádnických hodin, většinou zdarma“. To číslo vypadá úctyhodně, představuje na každého člena Svazarmu minimálně 5 dní pilné práce.

Motokrosová trat je v Lipové dodnes. Závody ale už někdejší slávy nedosáhly. (ber)

Poslat nový komentář