Lipová

Staré Prostějovsko. Motokros v Lipové

Foto archiv ber

Dnes se opět zatouláme do sportovní historie našeho regionu. V něm má nezastupitelné místo motokros, kterému se věnovali v Lipové. Dovolím si využít záznamy pana Zubala z Hrochova, které jsou dostupné na webové stránce obce Lipová.

V roce 1967 měl místní Svazarm celkem 92 členů a existoval od sloučení obcí v roce 1961 se sídlem v Hrochově, kdež měl dílnu. Jeho posláním byla příprava členů na branné závody, tréning střelby z malorážky a práce v dílně. V září 1967 pořádal Svazarm motokrosové závody v Lipové v prostorách u KD na Hanačce“. Taková byla v kronice první zmínka o motokrosu.

Tip na výlet. Na Špacírštejn u Lipové si vezměte buřty

Foto ber

Hrádek Špacírštejn najdete mezi obcí Lipová a přírodní rezervací Lipovské úpolínové louky.

Romantickou napodobeninu hradu stavěl vlastnoručně Zdeněk Procházka z Lipové deset let.  Ke stavbě využil kameny sesbírané z okolních polí. Většina stavby je z nasucho skládaných kamenů, jen nosné části jsou zpevněny maltou. Střed hrádku tvoří asi 3 metry vysoká kruhová věž s chodbou. V hrádku je malá místnost s dveřmi, která sloužila k úschově nářadí, v těsné blízkosti je ještě jedna kamenná stavba, zásobárna materiálu.