motokros

Staré Prostějovsko. Motokros v Lipové

Foto archiv ber

Dnes se opět zatouláme do sportovní historie našeho regionu. V něm má nezastupitelné místo motokros, kterému se věnovali v Lipové. Dovolím si využít záznamy pana Zubala z Hrochova, které jsou dostupné na webové stránce obce Lipová.

V roce 1967 měl místní Svazarm celkem 92 členů a existoval od sloučení obcí v roce 1961 se sídlem v Hrochově, kdež měl dílnu. Jeho posláním byla příprava členů na branné závody, tréning střelby z malorážky a práce v dílně. V září 1967 pořádal Svazarm motokrosové závody v Lipové v prostorách u KD na Hanačce“. Taková byla v kronice první zmínka o motokrosu.