Starý Prostějov. Národní dům

Starý Prostějov. Národní dům
Foto SOkA

Dnešní fotografie zachycuje podobu Národního domu v roce 1907, kdy byl předán veřejnosti. Je neuvěřitelné, že jeho stavba trvala pouhý rok a půl! 

Vedení města Prostějova uvažovalo od 90. let 19. století o stavbě společenského a kulturního centra. K tomu, že dílo bylo dovedeno do konce, přispěl významný finanční odkaz zesnulého starosty Karla Vojáčka.

V roce 1905 byl osloven architekt Jan Kotěra, který v té době působil jako profesor na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. V květnu 1905 předložil Kotěra první plány. Stavba byla schválena a započata v květnu 1906. V listopadu 1907 byl Národní dům slavnostně otevřený veřejnosti. (ber)

Poslat nový komentář