národní dům

Zajděte na koncert Muzikoterapie pro všechny, zvou Kaprálovi

Foto plakát

Manželé Jitka a Radek Kaprálovi zvou širokou veřejnost na muzikoterapeutický koncert s následnou léčivou relaxací. Koná se v sobotu 10. prosince od 16 hodin v přednáškovém sále Národního domu Prostějov.

Zažijete účinky celostní muzikoterapie a seznámíte se s hudbou hranou na nástroje v přirozeném ladění. Pro ještě větší prožitek je vhodné vzít si karimatku a deku. „Světem krásných léčivých zvuků vás provedou Štěpánka Vašíčková (Stará Boleslav), Dita Mohelská (Brno), Filip Kačer (Pacov) a Jitka a Radek Kaprálovi (Prostějov).

Akce je podporována městem Prostějov a garantována Evropskou asociací celostní muzikoterapie. (red)

Gurmáni pozor! Restaurant Day už v neděli!

Foto archiv PVNovinek

Restaurant Day uvítá návštěvníky již tuto neděli 20. listopadu v restauraci prostějovského Národního domu v době od 11 do 13 hodin.

Těšit se můžete na pochoutky již tradičně spojené s prostějovským Restaurant Day, ale také na řadu novinek. Ochutnat tentokrát bude možné vynikající baskické speciality, tapas či tortilly, miniburgery, šafránové rizoto, domácí i šlehačkové zákusky, řeckou kuchyni, sirupy, zvěřinový guláš, domácí sýry, makronky i chilli con carne. „Chybět nebude ani španělské víno a nezbytné grilované chobotnice,“ přidala pozvání za pořadatele majitelka Marky obchůdku Markéta Valentová.

Do oprav Národního domu se investují miliony korun

foto Magistrát města Prostějova

Prostějovský Národní dům, významná kulturní památka České republiky, patří mezi architektonické dominanty města a je též jeho hlavním kulturním a společenským centrem. Byl postaven v letech 1905–1907 podle návrhu architekta Jana Kotěry, předního představitele české secese. Památka, na kterou můžeme být právem hrdí, postupně prochází obnovou.

Stavební investice do Národního domu se (od roku 1997) pohybují ročně v milionech korun. K těmto částkám můžeme uvést i ty za práce na obnovách interiérových vitráží. Zde šlo o specifickou graficky i umělecky významnou práci, kdy dva z deseti původních a následně zazděných světlíků znovu získaly prokreslenou secesní vitrážovou výplň. Tato interiérová okna umožňovala přirozené osvětlení a dodávala prostoru velkorysý objem. Dalších osm půlkruhových oken se nacházelo v lunetách nad postranními lóžemi divadelního sálu. Ty zatím zůstávají zazděny.

V Národním domě projdou restaurováním secesní malby

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Národní dům čeká další fáze obnovy. Restaurátorské práce se budou nyní týkat maleb v Kyselových salóncích. Práce budou konkrétně probíhat v jižním a severním proscéniovém salonku.

„Oslovili jsme několik restaurátorů, aby předložili své cenové nabídky na práce dle zpracovaného restaurátorského průzkumu barevných vrstev. Na základě nejvýhodnější nabídky jsme vybrali restaurátorku Lucii Bartůňkovou z Litomyšle. Výše cenové nabídky je 405 tisíc korun,“ informoval náměstek primátora Jiří Rozehnal, který má stavební rozvoj a investice města na starosti. Jak doplnil, v Kyselových saloncích bude prováděn například odkryv a čištění maleb, konsolidace barevných vrstev a omítek, injektáž dutin a trhlin, retuše, tmelení a podobně.

Starý Prostějov. Národní dům

Foto SOkA

Dnešní fotografie zachycuje podobu Národního domu v roce 1907, kdy byl předán veřejnosti. Je neuvěřitelné, že jeho stavba trvala pouhý rok a půl! 

Vedení města Prostějova uvažovalo od 90. let 19. století o stavbě společenského a kulturního centra. K tomu, že dílo bylo dovedeno do konce, přispěl významný finanční odkaz zesnulého starosty Karla Vojáčka.

V roce 1905 byl osloven architekt Jan Kotěra, který v té době působil jako profesor na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. V květnu 1905 předložil Kotěra první plány. Stavba byla schválena a započata v květnu 1906. V listopadu 1907 byl Národní dům slavnostně otevřený veřejnosti. (ber)

Ivana Hemerková se vrací do správní rady Národního domu

ilustrační foto ber

Jmenování nové členky správní rady obecně prospěšné společnosti NÁRODNÍ DŮM Prostějov o.p.s. projednávali v úterý prostějovští zastupitelé. Zastupitele Jana Navrátila nahradila Ivana Hemerková.

Ivana Hemerková již v minulosti byla členkou správní rady, v letech 2011-2014 zastávala funkci předsedkyně. 

Zakladatelé obecně prospěšné společnosti jsou statutární město Prostějov, Švehlova střední škola polytechnická Prostějov a Střední odborná škola Prostějov. Podle zakládací smlouvy je správní rada šestičlenná. Město Prostějov jmenuje čtyři členy správní rady, další zakladatelé po jednom členu.

Připravuje se nový průvodcovský okruh. Po Národním domě

foto Magistrát města Prostějova

Tentokrát trasa věnovaná Národnímu domu a městskému divadlu. Prohlídka bude zahrnovat interiéry divadelních a spolkových prostor této národní kulturní památky.

Ukázku prohlídkové trasy předvedla členům komise pro cestovní ruch a podporu podnikání a cestovního ruchu osobně ředitelka divadla Jana Maršálková, která s námětem na zařazení této secesní památky do prázdninových průvodcovských okruhů přišla.

Vybavení kuchyně Národního domu projde obnovou

Ilustrační foto ber

Zastupitelé budou rozhodovat o navýšení financí na vybavení kuchyně secesní památky města. V průběhu realizace stavby došlo k vyžádaným změnám ze strany provozovatele restaurace a kuchyně, tím zároveň k nutné záměně, či doplnění některých spotřebičů a vybavení kuchyně.

Změny přinesou ekonomičtější řešení pro vybavení kuchyně. „Díky těmto změnám dojde například k úspoře energií v oblasti vzduchotechniky, nově bude osazena kapotovaná kondenzační jednotka pro zvýšení kapacity chlazení, vyměněn bude například i mycí stroj za energeticky užitečnější,“ vyjmenoval namátkou některé změny náměstek Jiří Rozehnal.

Národní dům bude mít novou kuchyň a zdroj tepla

Ilustrační foto ber

Nedávno PvNovinky informovaly o další obnově Národního domu. Dnes přinášíme konkrétní informace o jednotlivých krocích.

„Letos budeme dál pokračovat v obnově této úžasné budovy. Tentokrát se činnosti budou týkat rekonstrukce kuchyně a zdroje tepla. Celkové náklady, které budou ještě schvalovat zastupitelé, budou činit zhruba 11.44 milionu korun (s DPH),“ uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal, který má rozvoj a investice ve své gesci a dále doplnil: „Půjde o kompletní rekonstrukci rozvodů elektro, vody a odpadů, vzduchotechniky, rekonstrukci a výměnu výtahu pro převážení surovin, budou pořízeny nové keramické obklady, podhled, nové podlahy a kompletní gastro vybavení.

Národní dům čeká rekonstrukce kuchyně, kotelny a zdroje tepla

Ilustrační foto ber

Secesní perlu Prostějova čeká další obnova za několik milionů korun. Rada města Prostějova na své poslední schůzi projednala a schválila zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Národní dům Prostějov – rekonstrukce kuchyně, kotelny a zdroje tepla.“

„Kuchyně i další zázemí Národního domu si rekonstrukci už určitě zaslouží,“ uvedla pro PVNovinky náměstkyně primátora a zároveň předsedkyně správní rady Národního domu Milada Sokolová.