národní dům

Městské divadlo bude mít novou plošinu pro bezbariérový přístup

ilustrační foto MMP

 

Rada města Prostějova projednala informaci pracovníků Městského divadla o havarijním stavu plošiny pro imobilní občany v Národním domě. Stávající plošina, pocházející z roku 2007, bude co nejdříve vyměněna.

Plošina je většinu času mimo provoz, její oprava je neekonomická a rovněž problematická vzhledem k nedostupnosti náhradních dílů od již neexistujícího dodavatele. Odbor rozvoje a investic Magistrátu proto zadá zpracování posudku a zajistí zadávací řízení na instalaci nového zařízení umožňujícího bezbariérový přístup do budovy. "Na základě výsledku posudku a výběrového řízení bude předložen na schůzi rady města návrh řešení, popřípadě rozpočtové opatření na zajištění potřebných finančních prostředků," doplnila náměstkyně primátora Alena Rašková. (red)

Kulinářské hody jako v roce 1914!

ilustrační foto

 

V rámci oslav sto let radnice připravil Národní dům na týden od 2. do 8. června stejné menu, jako tomu bylo v červnu 1914. Můžeme se těšit na kulinářské hody.

 „Tehdy se u příležitosti otevření nové radnice v restauraci servíroval biftek a la Wellington či mladou husičku s vinným zelím. Na obdobné menu pozve Národní dům návštěvníky i letos, při příležitosti stého výročí otevření radnice,“ přidala pozvání náměstkyně primátora Ivana Hemerková. (red)

Modely z ručního papíru? Květiny a krásná fota? V Národním domě!

Foto Helena Švancarová

 

Od včerejška se snoubí v kavárně Národního domu květinová elegance s nádhernými fotografiemi.

Výstava fotografií pražského uměleckého fotografa VLADIMÍRA BRUNTONA a floristických asambláží  ANNY MARCIÁNOVÉ z Kostelce na Hané je dechberoucí. "Prostějov je plný různých společností a spolků, jejichž dalším spojením a vzájemnou podporou vzniká celá řada nádherných aktivit. A toto spojení dvou umělců je ukázkou právě tohoto směru. Dá se říci, že výstava těchto dvou autorů je opět v kavárně Národního domu svým způsobem ojedinělá", uvedl k výstavě její kurátor Miroslav Švancara.

Národní dům město nikdy nedotovalo!

ilustrační foto archiv PvNovinky.cz

 

Obecně prospěšná společnost Národní dům byla založena 9.9.1999. Zakládajícími členy společnosti bylo město Prostějov, Švehlova střední škola a Střední odborné učiliště v Prostějově. Pro žáky zmíněných dvou škol je secesní skvost místem odborné praxe. Ne všem se to ale líbí.

„V čele OPS jsem stál šest let. Zastupitelstvo nikdy společnosti neschválilo ani korunu finanční dotace, všechny funkce v OPS jsou bezplatné,“ uvedl zastupitel Josef Augustin. Společnost brání i náměstkyně Ivana Hemerková, která nyní stojí v jejím čele. „Pro výuku žáků je to ideální prostředí, jsou zde ale pouze v době výuky, jinak je tam jiný personál. Někdy se něco nepovede, s tím souhlasím, ale nejsme ztrátoví,“ konstatovala Hemerková s tím, že letos je zisk 23 tisíc korun.

Řidiči! I přes kužely můžete parkovat!

Foto PvNovinky.cz

 

Parkoviště u Národního domu bylo dnes od rána opět ohraničeno kužely. Tentokrát kvůli divadelnímu představení pražského Divadla v Dlouhé, které do Prostějova přivezlo představení Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách.

"Parkoviště uzavřeno není, jen řidiči prostě nevěnují pozornost dopravnímu značení," řekl PvNovinkám ředitel Městské policie Prostějov Jan Nagy. "Kužely nejsou zákazové, jde mezi nimi projet a zaparkovat. Parkoviště je vyhrazeno až od 18 hodin. Od té chvíle na něm nesmí parkovat jiná auta, než pozvaných hostů," dodal Nagy.

Takže řidiči - čtěte! (red) 

OBRAZEM: Nedělní čaje. Není si kam sednout!

Foto PvNovinky.cz

 

Již podruhé v tomto roce se jindy ztichlým nedělním Národním domem linuly tóny taneční hudby, která byla slyšet okny až na ulici a lákala další a další zájemce o taneční čaje.

"Není si již kam sednout, příště si musím místa zarezervovat nebo přijít včas", posteskla si jedna z účastnic, paní Irena.

Milada Sokolová, předsedkyně Okrašlovacího spolku, vyjádřila spokojenost nad obsazeností kavárny a vyslechla si několik požadavků na přemístění čajů o patro výš, do Přednáškového sálu.

Jak je zřejmé, parket i prostor pro sezení byl plně obsazen. "Přijeli lidé i z jiných měst, je skvělé vrátit čas zažitých odpoledních čajů. Ne vše, co je nové a moderní, je dobré", nechal se slyšet Pavel.

Nám nezbývá, než kostatovat: Máte pravdu! Tanci zdar! (red)

Pozor! Tanec!

ilustrační foto internet

 

I tuto neděli čeká na milovníky tance a dobré zábavy restaurace Národního domu. Taneční čaje začínají v 16 hodin.

 

 

"Přijďte si zatančit a zavzpomínat," přidala pozvání předsedkyně Okrašlovacího spolku Milada Sokolová. Právě spolek spolu se Zdravým městem tradici nedělních čajů obnovil. Milovníci tance si přijdou na své i 20. října, příští měsíc si pak 3., 10. a 17. listopadu­. (red)

Kužely u Národního domu. Je možné parkovat?

Foto Alena P.

 

Do redakce PvNovinek dorazila fotografie z dnešního dopoledne. "Parkoviště u Národního domu bylo uzavřeno od brzkého rána a já nechápu proč. Pokud je to kvůli akci v divadlu, ta přeci začíná až v sedm večer," připsala k nim čtenářka Alena.

O vyjádření jsme požádali ředitele Městské policie Jana Nagyho. "Parkoviště je uzavřeno kvůli divadelnímu představení v rámci přehlídky Aplaus na základě rozhodnutí odboru dopravy. Protože je velmi nesnadné, abychom parkoviště tzv. vyčistili od aut třeba v 17 hodin, je ohrazeno kužely. Ty ale nejsou zákazové, na místech se dá normálně parkovat," vysvětlil Nagy s tím, že příště bude parkoviště v případě uzavření  označeno i patřičným dopravním značením. (red) 

Národní dům oživí Pokoje

ilustrační foto pozvánka Bulava

 

Výstavu obrazů a grafik krnovského malíře a sochaře Petra Bulavu Pokoje představí 5. září vernisáž v kavárně Národního domu. Devětadvacetiletý umělec uvede svou tvorbu spolu s kurátorem výstavy Miroslavem Švancarou.

Pro absolventa Střední uměleckoprůmyslové školy v Opavě a Fakulty výtvarných umění VUT Brno jsou v tvorbě důležité osobní zkušenosti a prožitky.Ve svých dílech se často zabývá rozhraním mezi pojmy "realita" a "abstrakce".

Vernisáž výstavy začne v 18 hodin, samotná výstava potrvá až do 30. října.(red) 

Milujete tanec? Šest nedělních "čajových dýchánků" je připraveno pro vás!

ilustrační foto internet

 

Zdravé město Prostějov ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem a sdružením Pomáháme tancem připravilo pro občany opět nedělní taneční čaje v restauraci Národního domu.

Tradice tanečních nedělních odpolední byla po desetiletích obnovena v roce 2011. "Přání tehdy zaznělo na fóru Zdravého města. Pamětníci připomněli, že šlo o pravidelná taneční odpoledne hojně navštěvované lidmi různých generací. Proto jsme se rozhodli je znovu nabídnout občanům," uvedla Alena Rašková, náměstkyně primátora.