národní dům

Národní dům získá staronové vitráže

ilustrační foto

Rada města Prostějova se shodla na zadání výběrového řízení, prostřednictvím systému PPE, na výrobu vitráže v divadelním sále Národního domu v Prostějově.

Vše má proběhnout v souladu s návrhem akademického malíře Jana Jemelky. Dokončený návrh je v souladu s původním koncepčním světelným a výtvarným řešením Jana Kotěry. Výběrové řízení bude, prostřednictvím systému PPE na výrobu vitráže zadáno tak, aby došlo k její instalaci v červenci až srpnu 2018. Vše také odsouhlasily příslušné orgány památkové péče.

Stavební práce v Národním domě pokračují. Rekonstrukcí sociálního zařízení

ilustrační foto PvNovinky.cz

Ruku v ruce s opravami střechy čeká secesní památku rekonstrukce sociálního zařízení. Prací na rekonstrukci sociálního zařízení se ujme stavební firma Prostějovská stavební společnost PROSTAS s.r.o., s nabídkovou cenou téměř 3.27 milionů korun.

„V průběhu stavby bude nutné zajistit i autorský dozor projektanta a koordinátora BOZP v odhadovaném finančním nákladu osmdesát tisíc korun, počítat se musí také se zhruba sto tisíci na realizaci části sanačních opatření v prostorách upravovaných sociálních zařízení,“ vyčíslil první náměstek primátorky Zdeněk Fišer a dodal, že s kompletním provedením sanačních prací se počítá při celkové rekonstrukci Národního domu v roce 2018.

OBRAZEM: Veletrh práce je v plném proudu!

Foto ber

Právě v těchto chvílích se v Národním domě v Prostějově koná veletrh práce. Nabízí pracovní nabídky od regionálních zaměstnavatelů, zajímavé přednášky a bohatý doprovodný program. Potrvá do 16 hodin. 

Hlavním cílem veletrhu je navázání osobního kontaktu, spolupráce mezi studenty, absolventy a zájemci o zaměstnání se zaměstnavateli z oblasti Prostějov. (red)

Národní dům se dočká nové střechy

ilustrační foto

Kompletní rekonstrukce střechy, která udělá rázný konec zatékání do budovy Národního domu, už má svého budoucího zhotovitele. Rada města Prostějova, na základě doporučení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení „Národní dům – oprava střechy“ jako ekonomicky nejvhodnější vybrala nabídku společnosti H&B delta Vsetín. Komise hodnotila trojici nabídek a jmenovaná společnost plně vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení a nejlépe naplnila hodnoticí kritéria.

„Konkrétně se bude jednat o celkovou rekonstrukci střechy budovy a zajištění její plnohodnotné funkčnosti a životnosti. Celková vysoutěžená hodnota veřejné zakázky je téměř 7,7 milionu korun bez DPH,“ uvedl první náměstek primátorky Zděnek Fišer s tím, že stavební práce budou financovány výhradně z prostředků města. Do návrhu rozpočtu města pro rok 2018 bude navržena odpovídající částka na dofinancování zakázky v souladu s výsledkem zadávacího řízení a průběhem stavebních prací.

Zahradu Národního domu čeká obnova

Foto MMP

Radní odsouhlasili první krok vedoucí k obnově zahrádky Národního domu. Zadání zpracování studie obnovy zahrady formou výzvy jednomu zájemci míří k Petru Mičolovi z Olomouce.

„Současný stav tohoto prostranství, konkrétně stávající zeleň, dlažba, technická zařízení, svítidla a podobně již neodpovídá jak požadavkům na zázemí objektu Národního domu jako národní kulturní památky, tak funkčním a provozním možnostem jeho využití,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. Projektová dokumentace ve stupni studie na obnovu zahrady u Národního domu se zaměří právě na tuto oblast.

Národní dům čeká oprava střechy

ilustrační foto

Rada města Prostějova dala zelenou zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Národní dům Prostějov – oprava střechy“.

Výzvu k podání nabídek zašleme deseti možným dodavatelům. Při hodnocení nabídek budeme přihlížet k výši nabídkové ceny a mimo jiné i k délce realizace díla. Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v opravě střechy budovy Národního domu. Jde o celkovou rekonstrukci střechy budovy a zajištění její plnohodnotné funkčnosti a životnosti,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer s tím, že budova Národního domu je památkově chráněna a při realizaci stavebních prací je nezbytné plně dodržovat stanoviska vydané příslušným Úřadem památkové péče.

Obnova vitráží v Národním domě Prostějov má návrh! Zhlédněte!

Foto MMP

V rámci připravovaných oprav Národního domu v Prostějově byl vypracován výtvarný návrh vitrážového lunetového okna nad balkonem divadelního sálu. V situaci, kdy se původní výplň nezachovala a existující dokumentace dochovaná k dnešnímu dni nemůže posloužit k výrobě kopií původních vitráží, bylo zadáno vypracování nových výtvarných návrhů oken.

„Účelem záměru je znovu nasvětlení jmenované části architektury barevným světlem vitráže v duchu tvůrce architekta Kotěry, aby tak zazářil barvou významný původní zdobný efekt v interiéru budovy. Došlo by tak k účinné rehabilitaci původní výtvarné výzdoby v interiéru stavby. Nový výtvarný přístup respektuje jak secesní sloh stavby, tak dobovou barevnost vitrážových oken k danému interiéru,“ nastínil první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. Vypracovaný návrh byl předložen ke konzultaci zástupcům památkových orgánů. 

Venkovní kašna Národního domu zpívá dál

Foto ber

Výzdobu Národního domu v podobě soch a nejrůznějších reliéfů má na svědomí bratrská dvojice sochařů - Stanislav a Vojtěch Suchardovi. Zatímco ten první „slízl“ pomyslnou smetanu a jeho jméno je s Národním domem spojováno, jeho méně slavný bratr je opomíjen.

Stvořil přitom i krásnou dívku s rozpuštěnými vlasy, která je ve skutečnosti kašnou a je k vidění u vstupu do zahrady Národního domu. Od oprav v roce 2007 byla keramická kašna nefunkční. V červenci byl ale spuště její zkušební provoz. "Uvedení kašny do provozu přišlo zhruba na 80 tisíc korun. Zkušební provoz byl ukončen bez zjištění problémů, kašna bude tedy fungovat i nadále," sdělila PvNovinkám mluvčí radnice Jana Gáborová. "Jsem moc ráda, že kašna opět funguje. Je to velmi příjemný pohled, navíc přináší i osvěžení," pochválila krasavici Alena K.

OBRAZEM: Národní dům bude koukat repasovanými okny

Foto ber

Opravy prostějovského Národního domu jsou odhadovány na 100 milionů korun. Zatím se provádějí ty méně finančně náročné, jako je malování či čalounění kavárny a restaurace.

Nyní došlo i na okna. "V celém prvním a druhém patře spolkové části Národního domu se repasují okna. Začalo se v červenci a bude to trvat minimálně do konce září," sdělil redakci jednatel Jan Páleník. (ber)

 

OBRAZEM: Restaurace Národního domu bude jako nová!

Foto FT

Kavárna Národního domu je od 1. července uzavřena. Důvodem je údržba prostor, která potrvá do konce července. Nový kabát dostala i restaurace, která je nově vymalovaná.

"V kavárně probíhá čištění parket a všechen nábytek bude přečalouněn," sdělil PvNovinkám ředitel Národního domu Jan Páleník. Práce v restauraci podle něj začaly minulý týden v sobotu, otevřena bude opět v pondělí 25. července. (ber)