Pozor! Pobývat na veřejnosti mohou nejvýše 2 osoby

Pozor! Pobývat na veřejnosti mohou nejvýše 2 osoby
Ilustrační foto pixabay.com

Vláda ještě zpřísnila zákaz vycházení.

Na základě jednání vlády vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým se prodlužuje zákaz volného pohybu osob na území ČR s výjimkou například cest do zaměstnání či obstarávání základních životních potřeb, jako je například nákup potravin. Současně se nařizuje omezit pohyb na veřejně dostupných místech a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru. Pobývat na veřejně dostupných místech se umožňuje nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti či účasti na pohřbu.

Nadále se omezení pohybu nevztahuje také na cesty v neodkladných úředních záležitostech, pobytu v přírodě nebo účasti na pohřbech. Současně je nutné zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné.

Cílem všech navržených změn v návaznosti na de facto shodná omezení dříve přijatá usnesením vlády je snaha o dočasné maximální omezení sociálních kontaktů mezi lidmi, s výjimkou nezbytných cest, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění koronavirem.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví navazuje na usnesení vlády a bylo vydáno na dobu od 24. března od 6 hodin do 1. dubna 6 hodin ráno. (Zdroj MZ ČR)

Komentáře

Kolik je to lidí??

"Pozor! Pobývat na veřejnosti mohou nejvýše 2 osoby" Viděl jsem maminku s dvojčatama. To bude chodit na procházky jenom s jedním?

Poslat nový komentář