Město promine nájemné v souvislosti s epidemií COVID-19

Město promine nájemné v souvislosti s epidemií COVID-19
ilustrační foto peníze

Radní vychází vstříc žadatelům o kompenzaci nájemného v souvislosti s epidemií COVID-19 (mimo program peněžité pomoci a program „COVID – nájemné“), a to formou prominutí nájemného za období tří měsíců, maximálně však ve výši 15 tisíc korun v každém jednotlivém případě.

„Již dříve jsme rozhodli poskytnout peněžitou pomoc (ve výši do 15 tisíc korun) určenou provozovatelům živností pro zmírnění dopadů krizového opatření v souvislosti s epidemií COVID-19, v důsledku kterých museli dočasně přerušit provozování živností a splnili určité podmínky. Zároveň jsme schválili jako opatření ke zmírnění dopadů vládních omezení a jako formu pomoci podnikatelům v Prostějově prominutí nájemného za 3 měsíce, maximálně však ve výši 15 tisíc korun v každém jednotlivém případě, u nájmů na užívání nebytových prostor města za účelem podnikání podnikatelům, kterým byl usnesením vlády České republiky zakázán maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách,“ vzpomenul první náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Proto, v návaznosti na výše uvedené, zahájila společnost Domovní správa Prostějov, s.r.o. jako správce převážné většiny nebytových prostor města a Odbor správy a údržby majetku města administraci těchto opatření.

„Mimo výše uvedené evidujeme řadu žádostí nájemců majetku města Prostějova (zejména nebytových prostor a pozemků) o prominutí nájemného, případně o jiná opatření zmírňující dopady vládních omezení v souvislosti s epidemií koronaviru. V této souvislosti Rada města Prostějova schválila slevu na nájemném za období duben, květen a červen 2020 nájemcům nebytových prostor v majetku města a doporučila zastupitelům tuto slevu schválit,“ uzavřel Pospíšil. (red)

 

Poslat nový komentář