Stál, kde neměl. A dostal falešnou výzvu

Stál, kde neměl. A dostal falešnou výzvu
Foto Městská policie Prostějov
Další fotky: 
Stál, kde neměl. A dostal falešnou výzvu

Na začátku minulého týdne se na služebnu Městské policie Prostějov dostavil řidič vozidla, který přinesl výzvu k zaplacení částky 500 Kč. Tuto našel na svém zaparkovaném vozidle.

Strážníci ihned poznali, že se jedná o podvod a muže ujistili, aby nikam požadovanou částku neposílal. V žádném případě se nejedná o výzvu Městské policie Prostějov. Ta má zcela odlišný obsah a samozřejmě razítko dané instituce.

Strážníci k celé věci dále zjistili, že muž stál s vozidlem na soukromém pozemku, kde neakceptoval daná pravidla. „V takovém případě se jedná o občanskoprávní spor, který si řeší majitel pozemku s pronajímateli (řidiči) tímto způsobem. Jestliže se jedná o soukromý pozemek, může si majitel cenu parkovného stanovit sám. Místo by mělo být označeno schváleným dopravním značením. Městská policie ani správní orgán to neřeší. Jestli to oznamovatel oznámil i na PČR nám není známo,“ doplnila komisařka Tereza Greplová. (ber)

Poslat nový komentář