Nová fréza bude ulehčovat práci lesním pracovníkům

Nová fréza bude ulehčovat práci lesním pracovníkům
ilustrační foto ber

Statutární město Prostějov, které je jediným společníkem obchodní společnosti Lesy města Prostějova, bude investovat do nové lesní frézy k přípravě holin, drcení suchých mladých porostů popřípadě na opravy lesních cest a přibližovacích linek.

„Půjde o koupi v hodnotě do 750 tisíc korun (bez DPH). Stávající lesní fréza z roku 2008 je již ve zcela nevyhovujícím technickém stavu a je vhodná už pouze k drcení travních porostů. Nové zařízení bude pracovat, mimo jiné, na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity,“ uvedl 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Dle jeho vyjádření, na zmírnění dopadů kalamity v nestátních lesích za rok 2019 poskytl příspěvek také Krajský úřad Olomouckého kraje.

„Předmětem finančního příspěvku byla škoda vzniklá v roce 2019 v souvislosti s nahodilou těžbou jehličnatého dříví v nestátních lesích. Částka 15 milionů korun bude odvedena zřizovateli jako nájemné za rok 2020 nad rámec smluvního ročního nájemného,“ uzavřel Pospíšil. (red)

Poslat nový komentář