Prostějov hledá jednatele Lesů města Prostějova

Prostějov hledá jednatele Lesů města Prostějova
ilustrační foto letemlesem

Rada Statutárního města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na funkci jednatele společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o. Hlavním předmětem činnosti společnosti je lesnictví, těžba a zpracování dřeva.

Požadavky pro výkon funkce jednatele:

- ukončené minimálně středoškolské vzdělání v oboru souvisejícím s předmětem podnikání společnosti (zejm. lesnictví, těžba a zpracování dřeva),

- praxe v oboru minimálně 5 roků,

- zkušenosti s řízením pracovního kolektivu,

- dobrá orientace v oblasti ekonomiky a legislativy v oblasti lesnictví a těžby dřeva,

- organizační schopnosti,

- schopnost koncepční a metodické práce,

- velmi dobré komunikační schopnosti,

- řidičský průkaz sk. B,

- řidičský průkaz sk. C, T – výhodou,

- uživatelská znalost práce na PC.

 

Požadavky na doložení dokladů k přihlášce do výběrového řízení:

- strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech,

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (případně kopie dokladů o další kvalifikaci),

- motivační dopis,

- písemný návrh koncepce řízení společnosti v rozsahu max. 2 stran A4,

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,

- souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení.

 

Přihláška zájemce musí obsahovat:

- jméno, příjmení, titul, místo trvalého pobytu, kontaktní adresa (liší-li se od místa trvalého pobytu), telefonní a e-mailový kontakt, datum a podpis.

Přihlášku s požadovanými doklady doručte nejpozději do 31. 12. 2021 na adresu: Statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01, odbor kancelář primátora, popř. předejte přímo na podatelně Magistrátu města Prostějova. Obálku označte „NEOTVÍRAT - výběrové řízení Lesy města Prostějova s.r.o.“

Předpokládaný nástup do funkce: dle dohody a možností vybraného uchazeče.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného zájemce. (red)

Poslat nový komentář