Lesy města Prostějova

Povolenka k lovu stojí v městských lesích přes sto tisíc

ilustrační foto LMP

Lesy Města Prostějova hospodaří na více jak 1700 hektarech pozemků. Jsou oprávněny provozovat režijní honitbu a přímo tak ovlivňovat myslivecké hospodaření v prostějovských lesích. Do činnosti patří sledování stavu zvěře a případná regulace odstřelem.

Jednatel Lesů Města Prostějova Filip Lonský na úterním jednání zastupitelstva seznámil jeho členy s informací stran loveckých povolenek.

V roce 2021 si podle jeho slov zakoupilo povolenku 15 hostů – lovců. Každý z nich zaplatil 21 tisíc korun s DPH. „V letošním roce si povolenku zakoupili dva lovci,“ dodal Lonský s tím, že cena povolenky pro letošní rok je 121 tisíc korun s DPH. (ber)

Prostějov hledá jednatele Lesů města Prostějova

Ilustrační foto http://letemlesem.cz/

Rada Statutárního města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na funkci jednatele společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o. Hlavním předmětem činnosti společnosti je lesnictví, těžba a zpracování dřeva.

Požadavky pro výkon funkce jednatele:

- ukončené minimálně středoškolské vzdělání v oboru souvisejícím s předmětem podnikání společnosti (zejm. lesnictví, těžba a zpracování dřeva),

- praxe v oboru minimálně 5 roků,

- zkušenosti s řízením pracovního kolektivu,

- dobrá orientace v oblasti ekonomiky a legislativy v oblasti lesnictví a těžby dřeva,

- organizační schopnosti,

- schopnost koncepční a metodické práce,

- velmi dobré komunikační schopnosti,

- řidičský průkaz sk. B,

Prostějov hledá jednatele Lesů města Prostějova

ilustrační foto letemlesem

Rada Statutárního města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na funkci jednatele společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o. Hlavním předmětem činnosti společnosti je lesnictví, těžba a zpracování dřeva.

Požadavky pro výkon funkce jednatele:

- ukončené minimálně středoškolské vzdělání v oboru souvisejícím s předmětem podnikání společnosti (zejm. lesnictví, těžba a zpracování dřeva),

- praxe v oboru minimálně 5 roků,

- zkušenosti s řízením pracovního kolektivu,

- dobrá orientace v oblasti ekonomiky a legislativy v oblasti lesnictví a těžby dřeva,

- organizační schopnosti,

- schopnost koncepční a metodické práce,

- velmi dobré komunikační schopnosti,

- řidičský průkaz sk. B,

- řidičský průkaz sk. C, T – výhodou,

Město Prostějov posílá na jižní Moravu dřevo k opravám

ilustrační foto Lesy města Prostějova

Vedení města Prostějova přistoupilo k dalším krokům vedoucím k pomoci lidem zasaženým živelnou katastrofou. Po sbírce, jejíž konkrétní obsah si obce samy vyžádaly a potravinové pomoci, na jižní Moravu putovalo dřevo potřebné na opravy poničených domů.

„Poslali jsme do obce Hrušky takzvaný nepeněžní dar, kterým je 8 377 m3 stavebního řeziva. Dřevo bylo postupně rozvezeno k jednotlivým poničeným domům.  Věříme, že toto bezúplatné dodání stavebního materiálu pomůže lidem k opravám jejich bydlení,“ informoval 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil a jak doplnil, nezbývá než věřit, že k podobné katastrofě již nikdy nedojde. (red)

Nová fréza bude ulehčovat práci lesním pracovníkům

ilustrační foto ber

Statutární město Prostějov, které je jediným společníkem obchodní společnosti Lesy města Prostějova, bude investovat do nové lesní frézy k přípravě holin, drcení suchých mladých porostů popřípadě na opravy lesních cest a přibližovacích linek.

„Půjde o koupi v hodnotě do 750 tisíc korun (bez DPH). Stávající lesní fréza z roku 2008 je již ve zcela nevyhovujícím technickém stavu a je vhodná už pouze k drcení travních porostů. Nové zařízení bude pracovat, mimo jiné, na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity,“ uvedl 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Dle jeho vyjádření, na zmírnění dopadů kalamity v nestátních lesích za rok 2019 poskytl příspěvek také Krajský úřad Olomouckého kraje.

Na rybníček ve Vrahovicích nezapomínáme, vzkazuje Magistrát

Foto ber

V roce 2018 město Prostějov odkoupilo za 100 tisíc korun od soukromé firmy 2 593 m2 metrů pozemku ve Vrahovicích. Součástí odkupu byl i rybník, který si následně propachtovaly Lesy města Prostějova. Ke slibované revitalizaci ale dosud nedošlo.

„Na rybníček ve Vrahovicích se zpracovává projektová dokumentace na jeho revitalizaci, jelikož samotné odtěžení sedimentu nic neřeší. Projektová dokumentace řeší i břehy, výpustní objekt dle podmínek dotačních titulů, ze kterých by se mohl rybníček následně revitalizovat,“ sdělila PvNovinkám vyjádření Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova referentka Anna Kajlíková. (ber)