Prostějov hledá jednatele Lesů města Prostějova

Prostějov hledá jednatele Lesů města Prostějova
Ilustrační foto http://letemlesem.cz/

Rada Statutárního města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na funkci jednatele společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o. Hlavním předmětem činnosti společnosti je lesnictví, těžba a zpracování dřeva.

Požadavky pro výkon funkce jednatele:

- ukončené minimálně středoškolské vzdělání v oboru souvisejícím s předmětem podnikání společnosti (zejm. lesnictví, těžba a zpracování dřeva),

- praxe v oboru minimálně 5 roků,

- zkušenosti s řízením pracovního kolektivu,

- dobrá orientace v oblasti ekonomiky a legislativy v oblasti lesnictví a těžby dřeva,

- organizační schopnosti,

- schopnost koncepční a metodické práce,

- velmi dobré komunikační schopnosti,

- řidičský průkaz sk. B,

- řidičský průkaz sk. C, T – výhodou,

- uživatelská znalost práce na PC.

Požadavky na doložení dokladů k přihlášce do výběrového řízení:

- strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech,

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (případně kopie dokladů o další kvalifikaci),

- motivační dopis,

- písemný návrh koncepce řízení společnosti v rozsahu max. 2 stran A4,

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,

- souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení.

Přihláška zájemce musí obsahovat:

jméno, příjmení, titul, místo trvalého pobytu, kontaktní adresa (liší-li se od místa trvalého pobytu), telefonní a e-mailový kontakt, datum a podpis.

Přihlášku s požadovanými doklady doručte nejpozději do 31. 12. 2021 na adresu: Statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01, odbor kancelář primátora, popř. předejte přímo na podatelně Magistrátu města Prostějova. Obálku označte „NEOTVÍRAT – výběrové řízení Lesy města Prostějova s.r.o.“

Předpokládaný nástup do funkce: dle dohody a možností vybraného uchazeče.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného zájemce. (red)

Poslat nový komentář