Magistrát hledá dalšího zaměstnance! Referenta strategického rozvoje a koordinace

Magistrát hledá dalšího zaměstnance! Referenta strategického rozvoje a koordinace
ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou referent/ka strategického rozvoje a koordinace na Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova.

Požadavkem je vysokoškolské vzdělání v oborech architektura, urbanismus, stavebnictví nebo zahradní architektura, zkušenost s projektováním v programu typu CAD, schopnost samostatné a tvůrčí práce. Výhodou zkušenosti v oblasti regionálního rozvoje či strategického plánování, zkušenosti v oblasti přípravy a plánování stavebních investic, znalost města Prostějova.

K přihlášce uchazeč připojí strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením n ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Přihlášku můžete doručit prostřednictvím podatelny Magistrátu města Prostějova na adrese nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01, prostřednictvím pošty na adresu Magistrát města Prostějova, oddělení řízení lidských zdrojů, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01. Obálka musí být vždy označena zn.: „VŘ – referent strategického rozvoje a koordinace “.

Jde o plný pracovní úvazek na dobu určitou (zástup za uvolnění pro výkon veřejné funkce). Termín pro podání přihlášky je do 19.08.2020, předpokládaný nástup říjen 2020, příp. dle možností vybraného uchazeče.

Bližší informace o pracovním místě podá  Václav Lužný, vedoucí oddělení rozvoje a investičních záměrů Odboru rozvoje a investic, tel. č. 582 329 701 nebo Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. (red)

Poslat nový komentář