Magistrát hledá správce informačních technologií

Magistrát hledá správce informačních technologií
ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou správce informačních technologií na Odboru informačních technologií Magistrátu města Prostějova.

Vznik pracovního poměru je podmíněn splněním předpokladů, kdy fyzická osoba, mimo jiné, je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům.

Požadavkem je vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, výhodou vzdělání v oblasti informatiky, znalost správy serverů na operačním systému MS Windows Server 2012, 2016 (Active directory, DNS, DHCP atd.), znalost samostatné systémové činnosti v oblasti výpočetní techniky, znalost operačního systému Windows 7, Windows 10 a kancelářského SW MS Office, znalost problematiky síťového provozu a správy zařízení - firewall, router, switch atd., samostatnost, přesnost a spolehlivost, analytické, koncepční, tvůrčí, organizační a komunikační schopnosti, vysoké pracovní nasazení, aktivní přístup k řešení problémů, znalost anglického jazyka – alespoň pasivní.

K přihlášce uchazeč připojí strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Jde o plný pracovní úvazek na dobu neurčitou. Termín pro podání přihlášky je do 10.12.2020, předpokládaný nástup leden 2021 příp. dle možností vybraného uchazeče. Bližší informace o pracovním místě podá  Jan Števko, vedoucí Odboru informačních technologií, tel. č. 582 329 717 nebo  Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. (red)

Poslat nový komentář