Magistrát hledá tajemníka či tajemnici!

Magistrát hledá tajemníka či tajemnici!
ilustrační foto

Primátor statutárního města Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice na dobu neurčitou tajemník/tajemnice Magistrátu města Prostějova.

Požadavkem je nejméně pětiletá praxe a) jako vedoucí zaměstnanec nebo b) při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu, c) ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce. Délka praxe musí být splněná v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce, vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu - obor veřejná správa, právo, finance či ekonomika.

Dále je požadováno vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, obor vzdělání – veřejná správa, právo, finance či ekonomika – výhodou, dále znalost zákoníku práce, zákona o úřednících územních samosprávných celků, správního řádu a zákona o obcích, právní a ekonomický přehled o systému a fungování veřejné správy, spolehlivost, flexibilita, vysoké pracovní nasazení, komunikační, řídící a organizační schopnosti. Uchazeč musí mít morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě, zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro obecnou část, dle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, v platném znění – výhodou, úspěšně absolvovat psychologické testy, praxe ve veřejné správě – výhodou, mít manažerské dovednosti, schopnost samostatného rozhodování a řešení problémů, schopnost zvládat stres a množství souběžných úkolů, dále zkušenost s tvorbou koncepčních a strategických dokumentů, velmi dobrou znalost práce na PC, prezentační a komunikační dovednosti i vlastnit řidičský průkaz skupiny B.

Termín pro podání přihlášky je do 28.5.2021, předpokládaný nástup dle dohody. Bližší informace o pracovním místě podá František Jura, tel. č. 582 329 125 nebo Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. (red)

Poslat nový komentář