Dotace do oblasti vzdělávání dostanou skauti, Jistota i mateřinka

Dotace do oblasti vzdělávání dostanou skauti, Jistota i mateřinka
ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Na svém jednání se prostějovští radní zabývali také dotacemi do oblasti vzdělávání.

Schválené dotace na jednorázové akce:

1. ve výši 10.000 Kč ZuM je radost, z. s., Za Branou 323, 798 41 Kostelec na Hané, IČO 073 13 594 - - na „Sportovní příměstský tábor Olympijské hry“ (vstupy do lanového centra; sportovní pomůcky; odměny)

Junáku – českému skautu – na 25. světové skautské Jamboree 2023 (příspěvek na účastnický poplatek)

2. ve výši 31.702 Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, - na „Almanach k 30. výročí školy“ (grafický návrh, vazba a tisk)

3. ve výši 45.000 Kč Jakubu Rouskovi – na výchovné koncerty „Klasická hudba vážně nevážně“ (honorář vystupujících; cestovné)

4. ve výši 29.900 Kč Tomáši Jachníkovi – na akci „Prostějovská Mateřinka 2023“ (pronájem; propagace; kamerový záznam; zpracování a výroba filmového dokumentu; upomínkové předměty pro účastníky). (red)

Poslat nový komentář