Magistrát hledá právníka!

Magistrát hledá právníka!
ilustrační foto radnice

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA ODBORU KANCELÁŘ PRIMÁTORA Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou pro uchazeče je, mimo jiné, ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Právo a právní věda, obor Právo, praxe v právní oblasti podmínkou – a to s ohledem na náplň práce dané pozice, která zahrnuje právní poradenství pro vedení města a účast na jednáních orgánů města (rada a zastupitelstvo města) a znalost a orientace v právních předpisech:

- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

- zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Výhodou jsou zkušenosti z oblasti veřejné správy.

Termín pro podání přihlášky je do 20. 6.2023, předpokládaný nástup ihned, příp. dle možností vybraného uchazeče. Bližší informace o pracovním místě podá Petra Meisselová, vedoucí odboru kancelář primátora MMPv, tel. č. 582 329 128 nebo Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit. (red)

Poslat nový komentář