Prostějov druhý ve výzkumu Město pro byznys Olomouckého kraje

Prostějov druhý ve výzkumu Město pro byznys Olomouckého kraje
Foto David Palát

Vítězem letošního ročníku výzkumu Město pro byznys se v Olomouckém kraji stalo Statutární město Olomouc. Podnikání se výborně daří také v Prostějově a Mohelnici. Výzkum, jehož výsledky jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí, zpracovává analytická agentura Datank a hodnotí v něm všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice a městské části Hlavního města Prahy.

Olomouc bodovala v testu elektronické komunikace

Statutární město Olomouc má v rámci kraje vůbec nejvyšší počet firem v přepočtu na obyvatele, zároveň také vysoce nadprůměrný počet živnostníků. Kvalitu podnikatelského prostředí podporuje dobrá dopravní dostupnost. Olomouc má nejnižší index stáří, tedy počet lidí starších 65ti let ku obyvatelům mladším 14ti let, což je příslibem rozvoje podnikání i do budoucna. Město myslí na elektromobilitu, počet dobíjecích stanic je zde v rámci Olomouckého kraje nejvyšší. Počet obyvatel v krajském městě stoupá, na což adekvátně reaguje bytová výstavba. Svědčí o tom nejvyšší počet dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel, tak i nejvyšší počet dokončených bytů v přepočtu ku meziroční změně počtu obyvatel. V rámci kraje dosáhla Olomouc vysoce nadprůměrného výsledku v testu elektronické komunikace, který ověřuje, jak kvalitně a včas odpovídají živnostenské úřady na fiktivní podnikatelské dotazy.

Prostějov má nízké náklady na dluhovou službu

Druhý Prostějov má v rámci kraje nadprůměrný počet ekonomických subjektů, město se počtem obyvatel rozrůstá. Průměrná mzda zde není tak vysoká, což je lákadlem pro firmy, které uvažují, kde budou rozvíjet svoji podnikatelskou činnost. „Naše město se může při srovnání s ostatními městy v Olomouckém kraji pyšnit velmi nízkými náklady na dluhovou službu. Věnujeme dostatečné finanční prostředky zejména do oblasti sportu, bydlení a veřejné dopravy. Jako vysoce kvalitní z hlediska přehlednosti a obsahu pro podnikatele byly vyhodnoceny webové stránky města,“ shrnuje náměstek primátora Jiří Pospíšil, který ocenění za město Prostějov převzal.

Bronzová Mohelnice zaznamenává vůbec nejvyšší počet firem s více než 250ti zaměstnanci v přepočtu na množství ekonomických subjektů. Nabízí také nadprůměrný počet volných pracovních kapacit, tedy konkrétně uchazečů o zaměstnání. Místní radnice dobře hospodaří, což dokládá v rámci regionu velmi vysoký podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích, tak i velmi vysoký podíl dotací na celkových příjmech.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již šestnáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina VINCI Construction CS a Svaz měst a obcí ČR. (red)

Poslat nový komentář