Projekt prevence kriminality 2017 je v přípravě

Projekt prevence kriminality 2017 je v přípravě
ilustrační foto

Odbor sociálních věcí ve spolupráci s Městskou policií Prostějov opět připravují Projekt prevence kriminality. Nový námět, na základě dlouhodobé spolupráce v rámci projektu, radní na svém posledním jednání schválili.

Program se připravuje mimo jiné proto, aby mohly být předloženy žádosti o dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR a případně z rozpočtu Olomouckého kraje. Předběžně jsou vytipovány projekty z oblasti situační a sociální prevence:

• modernizace, zefektivnění, zkvalitnění a rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, včetně technologie operačního střediska Městské policie Prostějov;

• projekty sociální prevence - neinvestiční preventivní projekty;

• projekt značení syntetickou DNA - využívání netoxických látek k jedinečnému značení jízdních kol a invalidních vozíků s evidencí v databázi.

„Projekty jsou nyní ve fázi zvažování o jejich zařazení do programu. Po vyhlášení dotačního titulu bude zpracovaný Program pro rok 2017, začátkem kalendářního roku, předložen Radě města Prostějova ke schválení tak, aby na jeho základě mohla být podána žádost o dotaci na realizaci dílčích projektů. Termín pro podávání žádostí o tyto dotace je do února 2017,“ upřesnila primátorka města Prostějova Alena Rašková. (red)

 

Poslat nový komentář