Stavební suť do kontejneru nepatří!

Stavební suť do kontejneru nepatří!
ilustrační foto MP

V neděli 2. srpna 2020 ve večerních hodinách vyjížděli prostějovští strážníci prověřit telefonické oznámení o uložení stavební sutě do kontejneru v okrajové části města. 

Na místě byl městskou policií zkontaktován oznamovatel. Ten uvedl, že slyšel sousedku z protějšího domu, jak z okna volá na někoho ohledně ukládání odpadu do kontejneru. Následně od ženy zjistil, o co se jednalo a přivolal na místo strážníky. Hlídce označil vozidlo, ze kterého měl muž se ženou vyskládat do kontejneru stavební suť. Strážníci zkontaktovali i sousedku, která podezřelou dvojici upozornila na nevhodné chování. Muž a žena po jejím upozornění nasedli do auta a odjeli. "Ve sběrné nádobě na komunální odpad bylazjištěna rozlámaná eternitová krytina. Místním šetřením se podařilo ustanovit a zkontaktovat podezřelou dvojici. Tím, že odložili stavební suť do kontejneru na komunální odpad, je tato dvojice důvodně podezřelá z přestupku proti zákonu o odpadech," uvedla strážík Tereza Greplová. Celá záležitost byla postoupena příslušnému správnímu orgánu. O tom byli všichni hlídkou poučeni. (red)

 

Poslat nový komentář