Zastupitelé budou rozhodovat o novém řediteli Městské policie

Zastupitelé budou rozhodovat o novém řediteli Městské policie
ilustrační foto MMP

V důsledku ukončení pracovního poměru ředitele Městské policie Prostějov Jana Nagyho k poslednímu únoru letošního roku vyhlásil primátor Statutárního města Prostějova 20. ledna 2021 výběrové řízení na obsazení pracovní pozice ředitel/-ka Městské policie Prostějov. Vybraného kandidáta bude schvalovat úterní zastupitelstvo.

Do výběrového řízení se přihlásilo celkem jedenáct uchazečů. Po vyhodnocení všech přihlášek bylo k řízenému pohovoru s výběrovou komisí pozváno deset uchazečů. Po absolvování všech pohovorů dospěla výběrová komise k závěru, že u čtyř vybraných nejlepších uchazečů budou provedeny psychologické pohovory a psychologické testy policejní psycholožkou. Ty se uskutečnily začátkem března. Komise se sešla o dva týdny později, vyhodnotila psychologické posudky a stanovila, že se jako první v pořadí kandidátů na funkci ředitele Městské policie Prostějov umístil dosavadní zástupce ředitele MP Libor Šebestík.

PhDr. Bc. Libor ŠEBESTÍK

- k MP nastoupil dne 1.8.1991, 25 let vykonává funkci zástupce ředitele. Je jeden ze dvou strážníků, kteří se podílí na činnosti MP od jejího vzniku. (ber)

Poslat nový komentář