ředitel

Domov seniorů v Prostějově má nového ředitele

ilustrační foto Olomoucký kraj

Domov seniorů v Prostějově má od ledna nové vedení. Marka Němce uvedl do ředitelské funkce hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek a jeho 1. náměstek Ivo Slavotínek.

„Nový ředitel nastupuje do prostějovského zařízení s jednoznačnou podporou vedení Olomouckého kraje. Naším společným cílem je zejména kvalitně poskytovaná sociální služba a spokojení uživatelé. Zařízení musí být stále více domovem než špitálem. Proto je nezbytné pokročit v obnově efektivního a účinného řízení organizace,“ řekl Slavotínek.

Rada Olomouckého kraje hledá nového šéfa prostějovského Domova seniorů

Ilustrační foto https://www.domovpv.cz/

Rada Olomouckého kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele či ředitelky Domova seniorů Prostějov na Nerudově ulici.

Požadavkem je, mimo jiné, ukončené vysokoškolské vzdělání (obor sociální práce, sociální politika, sociální pedagogika, sociální péče, speciální pedagogika, psychologie, ekonomika, management nebo právo výhodou); minimálně 5 let praxe v sociální oblasti (ve veřejné správě nebo při poskytování sociálních služeb) a manažerské zkušenosti, minimálně 3 roky praxe v řízení a vedení týmu.

Posuzovány budou přihlášky doručené nejpozději do 31. 8. 2021 do 12.00 hodin. Součástí výběrového řízení může být psychologické posouzení uchazečů, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru. (red)

Novým ředitelem městské policie je Libor Šebestík. Schválili ho zastupitelé

ilustrační foto MMP

V důsledku ukončení pracovního poměru ředitele Městské policie Prostějov Jana Nagyho k poslednímu únoru letošního roku vyhlásil primátor statutárního města Prostějov 20. ledna 2021 výběrové řízení na obsazení pracovní pozice ředitel/-ka Městské policie Prostějov. Vybraného kandidáta Libora Šebestíka včera schválilo na svém jednání zastupitelstvo města.

Do výběrového řízení se přihlásilo celkem jedenáct uchazečů. Po vyhodnocení všech přihlášek bylo k řízenému pohovoru s výběrovou komisí pozváno deset uchazečů. Libor Šebestík se v pořadí kandidátů na funkci ředitele Městské policie Prostějov umístil jako první. Gratulujeme! (ber)

PhDr. Bc. Libor Šebestík je u Městské policie Prostějov od samotného počátku, nastoupil 1.8.1991 a letos oslaví 30 let služby. Od roku 1998 vykonává funkci zástupce ředitele, v průběhu loňského a letošního roku plně zastupoval odcházejícího Jana Nagyho. 

Zastupitelé budou rozhodovat o novém řediteli Městské policie

ilustrační foto MMP

V důsledku ukončení pracovního poměru ředitele Městské policie Prostějov Jana Nagyho k poslednímu únoru letošního roku vyhlásil primátor Statutárního města Prostějova 20. ledna 2021 výběrové řízení na obsazení pracovní pozice ředitel/-ka Městské policie Prostějov. Vybraného kandidáta bude schvalovat úterní zastupitelstvo.

Do výběrového řízení se přihlásilo celkem jedenáct uchazečů. Po vyhodnocení všech přihlášek bylo k řízenému pohovoru s výběrovou komisí pozváno deset uchazečů. Po absolvování všech pohovorů dospěla výběrová komise k závěru, že u čtyř vybraných nejlepších uchazečů budou provedeny psychologické pohovory a psychologické testy policejní psycholožkou. Ty se uskutečnily začátkem března.

O post šéfa strážníků se ucházelo jedenáct zájemců

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

K poslednímu únoru 2021 odchází do důchodu ředitel Městské policie Prostějov Jan Nagy. O post hlavy městských strážců zákona se ucházelo 11 zájemců. Do výběrového řízení jich postoupilo deset.

Pohovory s nimi se budou konat 3.března, následovat budou psychologické testy. Vybraného uchazeče budou schvalovat zastupitelé. 

Jan Nagy křeslo opouští po 23 letech aktivní služby. Podle svých slov si zkušený muž zákona už hodlá ve svých 66 letech užívat zasloužený důchod a nedělat nic. Zastupováním bude pověřen jeho zástupce Libor Šebestík. (ber)

Město Prostějov hledá nového ředitele Městské policie

ilustrační foto Městská policie

Primátor statutárního města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice ředitel či ředitelky Městské policie Prostějov.

Další požadavky pro přijetí je minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, podmínkou praxe v bezpečnostním sboru nebo ve veřejné správě minimálně 5 roků, výhodou praxe v řídící pozici.

Termín pro podání přihlášky je do 5. února a předpokládaný nástup dle dohody. Bližší informace o pracovním místě podá Jan Nagy, odcházející ředitel Městské Policie Prostějov, na telefonním čísle 582 402 214 nebo Zdeňka Bendová, personalistka Magistrátu na telefonu 582 329 162. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. (red)

O místo ředitele olomouckého krajského úřadu se uchází patnáct lidí

ilustrační foto kr-olomoucky.cz

Do výběrového řízení na nového ředitele či ředitelku olomouckého krajského úřadu se přihlásilo patnáct lidí. Vítěz bude znám do konce května, potvrdit ho do funkce musí ministr vnitra Milan Chovanec.

„Přijali jsme patnáct přihlášek do výběrového řízení. V následujících dnech budou přihlášky posouzeny, a poté výběrová komise doporučí výběr nejvhodnějších kandidátů. Součástí výběrového řízení budou i psychotesty,“ uvedla mluvčí kraje Kamila Navrátilová. (ber)

 

 

Policejní prezident představil v Olomouci nového ředitele. Je z Ústí

foto Policie ČR

Policejní prezident Tomáš Tuhý v pátek 20. listopadu 2015 navštívil Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje. Účelem jeho návštěvy bylo představit nového krajského ředitele, kterým se od 1. prosince stal dosavadní ředitel ústecké krajské policie Tomáš Landsfeld.

Tuhý poděkoval dosavadnímu krajskému řediteli Liboru Krejčiříkovi. „Krajský ředitel mi nabídl svou funkci, protože chce, aby se stabilizovalo olomoucké ředitelství,“ uvedl policejní prezident. „Velmi si jeho profesionálního přístupu vážím,“ doplnil prezident. Libor Krejčiřík byl od stejného data ustanoven náměstkem pro ekonomiku Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.

Řízením úseku Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje pro službu kriminální policie a vyšetřování byl policejním prezidentem od 1. prosince 2015 pověřen Dalimil Sypták. (red)