Malá nedonošená miminka ve větším bezpečí?!

Malá nedonošená miminka ve větším bezpečí?!
foto Nemocnice Prostějov

 

Nejmenší pacienty Nemocnice Prostějov hlídají tři nové oxymetry. Nové přístroje mohlo zdravotnické zařízení pořídit díky finančnímu příspěvku NADACE AGEL, která na ně dětskému oddělení darovala celkem 33 tisíc korun. Nové oxymetry monitorují hladinu kyslíku v krvi především u nedonošených dětí a malých pacientů s různými respiračními nemocemi. 

„Jedná se o přístroje, které neinvazivně monitorují hladinu kyslíku v krvi. Jsou určeny pro děti všech věkových kategorií a slouží především v případě, kdy je pacient ohrožen dechovou nedostatečností. Jedná se tedy hlavně o nedonošené děti, pacienty s různými respiračními diagnózami jako jsou bronchitidy, pneumonie, laryngitidy, epiglotitidy, nebo také o pacienty se záněty mozku,“ vysvětlil MUDr. Josef Tenora. Přístroje budou také využity k monitoraci pacientů po operačních výkonech.

NADACE AGEL nepodpořila dětské oddělení prostějovské nemocnice poprvé. V loňském roce věnovala příspěvek na podporu dvou dětí trvale hospitalizovaných na oddělení se syndromem spánkové apnoe. Osmiletý Kristián dostal od zástupců NADACE AGEL dětské kolo a formičky do písku, a čtyřletá Vaneska hračky, zvukové klávesnicové knížky a dvoje dětské botičky.

Dětské oddělení Nemocnice Prostějov zajišťuje ambulantní a nemocniční péči pro novorozence a děti do devatenácti let. O dětské pacienty zde pečují kvalifikovaní lékaři a dětské sestry. Pracoviště je také zapojeno do projektu DaR (děti a rodiče). Cílem projektu je přizpůsobit prostředí dětského oddělení co nejvíce domácímu prostředí a vytvořit podmínky, které umožňují rodičům začlenění do celodenní péče o své dítě v nemocnici. „Přítomnost rodičů na oddělení nám rozhodně není na obtíž. Naopak ji plně podporujeme. Pokud nemohou být rodiče přijati, snažíme se, aby dítě bylo s příbuznými přes den co nejvíce,“ doplnil primář.

Poslat nový komentář