V sobotu bude spuštěn další ročník participativního rozpočtu!

V sobotu bude spuštěn další ročník participativního rozpočtu!
ilustrační foto

Vy rozhodujete, my financujeme. To je princip PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU, ve kterém bude město Prostějov pokračovat i v dalším, druhém ročníku. Začíná již 1. 10. 2022!

V předchozím ročníku se ukázalo, že občané Prostějova mají o participaci zájem a chtějí se podílet na rozhodování o budoucnosti města. V loňském roce bylo předloženo celkem 37 občanských návrhů na vylepšení veřejného prostranství a právě se realizují čtyři z nich.

Od začátku října do konce listopadu máte příležitost navrhnout projekt (nebo tři) a pomoci tak vylepšit život v našem městě.

Můžete navrhovat cokoli hmotného, co zlepší život ve městě, a co nemíří do bytového fondu města nebo nepropaguje produkty, služby komerčních subjektů a co bude sloužit občanům města.

Chybí vám někde lavičky nebo byste raději uvítali nové dětské hřiště? A co výsadba okrasných květin nebo oprava chodníku? Možností je spousta a je jen na vás, které projekty v příštím roce zrealizujeme.

Pro druhý ročník město opět vyčlení celkovou částku ve výši 3 miliony korun. Rozpočet na jeden projekt je až milion korun. To znamená, že projektů zrealizujeme hned několik.

Návrhy může podávat každý, komu záleží na tom, aby se v Prostějově dobře žilo, a kdo má nápad, jak oživit prostor kolem sebe na pozemcích ve vlastnictví města.

Podání Vašeho projektu je možné několika způsoby přihlášení. Nejlépe elektronicky na adrese https://rozvijime.prostejov.eu/…022 po předchozí registraci nebo na tištěném formuláři, který je k dispozici v příloze článku, dále v Prostějovských radničních listech, na podatelně magistrátu nebo na Odboru rozvoje a investic. Také na výše uvedeném odkazu. Po vyplnění je možné návrh odevzdat na podatelnu magistrátu na nám. T. G. Masaryka nebo na Odbor rozvoje a investic sídlící v budově na ul. Školní 4 ve III. patře nebo přihlášku zaslat na tento odbor poštou.

Ideathon – pokud máte již nápad na vylepšení veřejného prostranství a chcete se poradit, je pro vás připraveno setkání s odborníky z magistrátu. Přijďte kdykoliv mezi 14 až 18 hodinou ve čtvrtek 13. 10. 2022 do zasedací místnosti ve dvoře radnice na nám. T. G. Masaryka.

Veškeré souhrnné informace k Participativnímu rozpočtu najdete tady:

https://rozvijime.prostejov.eu/participativni-rozpocet. (red)

Poslat nový komentář