Město hledá nájemce stánku na náměstí. Kvůli plážovému hřišti!

Město hledá nájemce stánku na náměstí. Kvůli plážovému hřišti!
ilustrační foto zazitky.cz

Statutární město Prostějov nabízí pronájem dřevěného prodejního stánku k zajištění prodeje občerstvení na náměstí T. G. Masaryka u plážového hřiště v termínu 15. 5. – 9. 6. 2019. Výběrová komise bude z došlých přihlášek vybírat prodejce pro zajištění občerstvení během doby provozu. 

Kritéria výběru budou následující:

1. dodržení podmínek pronájmu dřevěného stánku: a) dodání kompletně vyplněné přihlášky ve stanoveném termínu, b) prodej míchaných nápojů a koktejlů, c) prodej nealko nápojů a piva d) případně prodej dalšího občerstvení. e) dodržení provozní doby prodeje od minimálně 13:00 hod. do maximálně 20:00 hod.

2. nejvyšší nabídnutá výše nájmu v korunách českých za pronájem dřevěného stánku v období od 15. 5. 2019 do 9. 6. 2019.

Prodejce, vybraný výběrovou komisí, bude následně kontaktován s organizačními pokyny k prodeji. Přihlášku je třeba vyplnit čitelně a zaslat na adresu:

Statutární město Prostějov, OŠKS, oddělení DUHA  Kulturní klub u hradeb, nám T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov nebo na e-mail: posta@prostejov.eu, případně doručit osobně na podatelnu Magistrátu města Prostějova.

Termín uzávěrky přihlášek: 15. 4. 2019. (red)

Komentáře

Jaké tam musí mít ceny, aby si za 7 hodin denně vydělal na nájem a výplatu?

Poslat nový komentář