stánky

Vánoční jarmark se blíží, stánky se už staví

Ilustrační foto ber

Větší komfort návštěvníkům i trhovcům opět zajistí, při jarmarku a u mobilního kluziště, pohodlnější rozmístění stánků, které se již osvědčilo před dvěma lety.

„Stávalo se, že v prostoru kuželny (poblíž radnice) bylo málo místa pro občerstvení a lidé neměli dostatek prostoru. Toto „nepohodlí“ jsme vyřešili přesunem stánků blíže k budově radnice a soustředili občerstvení do jednoho celku. Jak se potvrdilo, tento krok byl přínosem. Toto rozložení stánků proto budeme ctít i při letošním vánočním jarmarku,“ uvádí náměstkyně primátora Milada Sokolová.

Část kuželny (na straně lavičky se sochou Jiřího Wolkra) bude zaplněna pouze po jedné straně, další část kuželny (blíže ke kluzišti) pak bude v klasickém osazení stánků.

Poplatky za umístění prodejních stánků v hodovém čase se nemění!

ilustrační foto MMP

Rada města Prostějova zveřejňuje výši poplatků za přenechání prostoru k umístění mobilních stánků na nám. T. G. Masaryka v rámci konání XXXIX. Prostějovských hanáckých slavností ve dnech 11. a 12. 09. 2021 – poplatky zůstávají ve stejné výši jako v minulých letech.

„Stejně tak jako loni, budou i letos pro prodejce pevně určená místa, která budou číselně označena. Náměstí T. G. Masaryka, Žižkovo náměstí a Pernštýnské náměstí bude rozděleno na čtyřmetrové očíslované úseky, ve kterých budou moci prodejci umístit svůj třímetrový stánek. Je třeba říci, že kvůli protikoronavirovým opatřením jsme loni přistoupili k novému rozmístění stánků, a to na Masarykově, Pernštýnském i Žižkově náměstí.

Ceny za stánky na vánočním jarmarku jsou známy

foto Magistrát města Prostějova

I v letošním roce by měla být opět organizována Odborem školství a kultury a sportu Magistrátu města Prostějova tradiční „Prostějovská zima 2020“. 

Jarmark je zatím plánován na náměstí od 27. listopadu do 23. prosince ve stylových dřevěných prodejních stáncích. Známa je již také výše nájemného za užívání dřevěného prodejního stánku a výše poplatku za službu, a to právo přenechání prostoru pro umístění mobilního stánku na prostějovském vánočním jarmarku 2020 následovně:

prodej občerstvení – punč, svařené víno, medovina a jiné alkoholické nápoje - 1 800 Kč včetně DPH/den 

prodej jiného občerstvení - 500 Kč včetně DPH/den

prodej ostatního sortimentu - 250 Kč včetně DPH/den

Zaměřil se na zmrzlinové stánky. A bude potrestán

Ilustrační foto pixabay.com

Z přečinu krádež a přečinu poškození cizí věci viní prostějovští kriminalisté devětadvacetiletého muže z Brna. Těchto skutků se měl obviněný muž dopustit přes noc z 16. na 17. června 2020 tím, že se násilím vloupal do dvou zmrzlinových stánků na území města Prostějova.

Škoda způsobená při vloupáních poškozením vybavení a odcizením finanční hotovosti nebyla dosud kompletně vyčíslena, ale již dosáhla bezmála 27 tisíc korun.

Přes noc z 2. na 3. července tohoto roku se pak měl stejný muž do jednoho z dříve napadených stánků vrátit a svůj čin zopakovat. V tomto případě ve stánku k odcizení nic nenašel a došlo tak pouze k opětovnému poškození vybavení. Výše způsobené škody dosud vyčíslena nebyla.

Město nezdraží poplatky za stánky na hodech. Chce podpořit prodejce

Ilustrační foto ber

 

Rada města Prostějova na svém posledním jednání odsouhlasila výši poplatků za přenechání prostoru k umístění mobilních stánků na nám. T. G. Masaryka v rámci konání XXXVIII. Prostějovských hanáckých slavností. Radní se rozhodli podpořit prodejce v těžké ekonomické situaci.

Tak jako v minulých letech bylo potřeba stanovit výši poplatků za přenechání prostoru k umístění mobilních stánků na nám. T. G. Masaryka v rámci konání XXXVIII. Prostějovských hanáckých slavností ve dnech 12. a 13. 09. 2020. Součástí těchto slavností bude kromě programu i prodej občerstvení či jiného sortimentu zboží od vybraných prodejců a řemeslníků.

Město nakoupí pět dřevěných prodejních stánků

ilustrační foto

Nové a větší dřevěné stánky budou sloužit při jarmarcích a trzích. Jde o nové dřevěné prodejní stánky typu GASTRO, větší typ. 

Nejnižší cenovou nabídku městu předložil Svatopluk Tesárek, Vřesovice (fyzická osoba podnikající), celkem ve výši 429.550 Kč s DPH (tj. 355.000 Kč bez DPH). „Jsem rád, že do majetku města získáme nové a větší stánky, které nahradí pět kusů dřevěných prodejních stánků typu STANDARD (menší typ). Ty jsou již vlivem stáří a opotřebení ve špatném stavu. Navíc nejsou majetkem města, ale bývají bezplatně vypůjčeny od soukromých subjektů,“ doplnil první náměstek primátora Jiří Pospíšil. (red)

 

Město hledá nájemce stánku na náměstí. Kvůli plážovému hřišti!

ilustrační foto zazitky.cz

Statutární město Prostějov nabízí pronájem dřevěného prodejního stánku k zajištění prodeje občerstvení na náměstí T. G. Masaryka u plážového hřiště v termínu 15. 5. – 9. 6. 2019. Výběrová komise bude z došlých přihlášek vybírat prodejce pro zajištění občerstvení během doby provozu. 

Kritéria výběru budou následující:

1. dodržení podmínek pronájmu dřevěného stánku: a) dodání kompletně vyplněné přihlášky ve stanoveném termínu, b) prodej míchaných nápojů a koktejlů, c) prodej nealko nápojů a piva d) případně prodej dalšího občerstvení. e) dodržení provozní doby prodeje od minimálně 13:00 hod. do maximálně 20:00 hod.

2. nejvyšší nabídnutá výše nájmu v korunách českých za pronájem dřevěného stánku v období od 15. 5. 2019 do 9. 6. 2019.

Duha nabízí pronájem stánků na vánočních trzích

ilustrační foto

Pronájem dřevěných prodejních stánků a souhlas s umístěním stánků na trzích na nám. T. G. Masaryka v termínu 26. 11. – 21. 12. 2018. Přihláška k prodeji je ke stažení na webu města, případně je možno ji vyzvednout na Odboru školství, kultury a sportu, oddělení DUHA kulturní klub u hradeb, v budově Školní 4. Výběrová komise bude z došlých přihlášek vybírat prodejce pro účast na vánočních trzích.

Kritéria výběru budou následující: 1. dodání kompletně vyplněné přihlášky ve stanoveném termínu, 2. prodej vánočního sortimentu, ručně vyrobeného zboží 3. kvalita sortimentu, 4. originalita a pestrost nabízeného sortimentu. 5. celková pestrost sortimentu na nám. T. G. Masaryka, 6. realizovatelnost požadavků prodejce na vlastníka pozemku.

Prodejci, vybraní výběrovou komisí, budou následně kontaktováni s organizačními pokyny k prodeji. Přihlášku je třeba vyplnit čitelně a zaslat na adresu:

Velikonoční trhy v Prostějově. Město nabízí stánky

ilustrační foto MMP

Statutární město Prostějov oznamuje záměr pronájmu dřevěných prodejních stánků na velikonočních trzích na náměstí T. G. Masaryka v termínu 24. 3. 2018 – 29. 3. 2018. Výběrová komise bude z došlých přihlášek vybírat prodejce pro účast na velikonočních trzích.

Kritéria výběru budou následující:

1. podání žádosti (přihlášky) ve stanoveném termínu,

2. prodej velikonočního sortimentu,

3. prodej ručně vyrobeného zboží,

4. kvalita nabízeného sortimentu,

5. pestrost nabízeného sortimentu.

Prodejci vybraní výběrovou komisí budou následně kontaktováni s organizačními pokyny k prodeji.

Město odmítlo dar. Dřevěné stánky

ilustrační foto MMP

Nabídku daru osmi dřevěných stánků, které se používají například na vánočních trzích, dostalo město Prostějov. Dar ale odmítlo.

"Dar nám nabídla jistá rodina, která se prodejních akcí zúčastňuje. Podmíněn byl tím, že po dobu čtyř let je budou využívat na prostějovských trzích a jarmarcích a nebudou platit nájem," vysvětlila primátorka Alena Rašková s tím, že jde o členy jedné rodiny.

Město ale dar s podmínkou odmítlo. "Raději si koupíme svoje", dodala náměstkyně Ivana Hemerková. (ber)