Plumlov pro přehradu. Rozšířuje turistické nabídky

Plumlov pro přehradu. Rozšířuje turistické nabídky
ilustrační foto pixabay.com

Město Plumlov obdrželo v roce 2022 dotaci Olomouckého kraje ve výši 470.000,- Kč z „Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2022“ – dotačního titulu: „Podpora rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém kraji“  na realizaci projektu: Rozvoj Plumlovské přehrady – rozšíření nabídky pro vodní turistiku, gastroturistiku, cykloturistiku a zavedení solárního ohřevu vody v kempu Žralok“.

Finanční prostředky Olomouckého kraje určené na investice (450.000,- Kč) byly použity na částečnou úhradu faktury za realizaci solárního ohřevu vody pro návštěvníky ATC ŽRALOK Plumlov, který na základě smlouvy o dílo zhotovila firma UNEGO, Olomouc-Samotišky. Neinvestiční dotace Olomouckého kraje (20.000,- Kč) byla využita na pořízení 4 ks paddleboardů a plovacích vest.

Vlastní finanční prostředky Města Plumlov byly použity na zakoupení domku pro úschovu kol a zařízení pro zkvalitnění poskytovaných služeb v gastroturistice. Celkové náklady projektu činily 958.069,48 Kč, objem vlastních prostředků Města Plumlov byl ve výši: 488.069,48 Kč. (red)

Poslat nový komentář