O voličský průkaz k volbě prezidenta lze zažádat již nyní

O voličský průkaz k volbě prezidenta lze zažádat již nyní
ilustrační foto info.cz

Už v polovině ledna nás čekají další volby, tentokrát prezidentské. Ti, kteří nebudou v termínu voleb doma, by si měli včas zařídit voličský průkaz, který jim umožní volit kdekoli. Zažádat o něj mohou již nyní. V případě osobní žádosti přímo na úřadě je nutné přijít nejpozději do 10. ledna 2018 do šestnácté hodiny. Pokud volič zasílá žádost poštou, musí na úřad dorazit do 5. ledna 2018. Úřady začnaly průkazy vydávat nejdříve patnáct dnů před volbami, tedy od 28. prosince 2017.

První kolo prezidentských voleb se uskuteční 12. a 13. ledna 2018. A i tentokrát se mohou zapojit i ti, kteří se v tomto termínu nebudou nacházet v místě svého trvalého bydliště. Musí ale včas zažádat o vydání voličského průkazu. Zájemci mají na výběr tři způsoby: osobně, dopisem i elektronicky.

Pokud chtějí voliči o průkaz žádat osobně, musí se dostavit na obecní úřad v místě svého trvalého bydliště. V tomto případě není nutné sepisovat papírovou žádost. Úředník si požadavek po prokázání totožnosti voliče zaznamená. Důležité je také domluvit se na způsobu předání průkazu.

Jestliže se volič nemůže na obecní úřad v místě svého bydliště zastavit osobně, může zažádat písemně. V tomto případě je ale nutné k žádosti připojit i úředně ověřený podpis voliče. Dokument nemá ustálenou formu, mělo by se v něm ale objevit jméno, datum narození, trvalé bydliště a případně telefonický nebo e-mailový kontakt. Volič by měl zároveň uvést, jak si vydaný průkaz vyzvedne. O vydání průkazu může člověk zažádat také v elektronické podobně prostřednictvím datové schránky.

Při osobní i písemné žádosti je důležité uvést, jak si volič průkaz vyzvedne. Buď si pro něj na úřad může přijít osobně, případně si jej může nechat zaslat na předem určenou adresu, nebo pověřit příbuzného či známého, aby průkaz vyzvedl. Pokud ale doklad vyzvedne někdo třetí, nestačí se na tom jen předem domluvit se zaměstnancem úřadu, ale je nutné, aby žádající volič sepsal plnou moc, na které bude jeho úředně ověřený podpis a kterou vybaví člověka, který mu doklad vyzvedává.

K písemné žádosti o průkaz je nutné připojit úředně ověřený podpis. Pokud zájemce žádá o ověření podpisu krajský úřad, obecní úřad, úřady městských částí nebo obvodů statutárních měst může dle § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sbírky požádat o osvobození od poplatků za ověření a nic tedy neplatí. Podpis mohou ověřit i držitelé poštovní licence, Hospodářská komora ČR nebo notáři. Ti ale mohou za úkon požadovat poplatek.

První kolo prezidentských voleb se koná 12. a 13. ledna 2018. Druhé kolo případně o dva týdny později 26. a 27. ledna. V případě žádosti o voličský průkaz není nutné specifikovat, zda chce volič doklad pro obě kola. Pokud žadatel výslovně neuvede, že chce průkaz jen pro první, nebo pro druhé kolo, měl by obecní úřad zaslat automaticky průkazy dva. Jeden ukáže volič v prvním kole, kdy jej následně klasicky ponechá volební komisi v místnosti, kde odvolí. Druhý ukáže při druhém kole. (Zdroj info.cz)

Poslat nový komentář