Regenerace prostějovských sídlišť bude pokračovat i v tomto roce

Regenerace prostějovských sídlišť bude pokračovat i v tomto roce
ilustrační foto archiv PvNovinky.cz

 

Stejně jako v minulých letech, i letos bude pokračovat regenerace prostějovských sídlišť. „V roce 2015 bude pokračovat další etapa regenerace Sídliště svobody a budou zahájeny projekty v Šárce a sídlišti Brněnská, Tylova a Okružní v prostoru od ulic Libušinky po Tetín,“ potvrdil Zdeněk Fišer, náměstek primátora.

Rada města na poslední schůzi vzala na vědomí informace o další etapě regenerace sídliště Brněnská, Tylova a Okružní. „Při přípravě projektu jsme akceptovali připomínky zdejších obyvatel k úpravě vnitrobloku vznesené v průběhu veřejných projednávání. Aktualizovaný projekt v této části vychází ze zpracované dokumentace pro územní řízení, což vedle navýšení počtu parkovacích míst řeší využití zahrady bývalého objektu mateřské školy ve prospěch obyvatel sídliště, rozmístění a kapacitu sportovních ploch s ohledem na rozšíření a zpřístupnění sportovního areálu v blízkosti základní školy, a dále sběrných míst na třídění odpadu,“ vysvětlil Fišer. „V průběhu veřejných projednání měli obyvatelé spíše drobné připomínky k navrhovanému řešení. Zásadní nesouhlas vyjadřovali pouze se zprůjezdněním ulicí Tetín a Libušinka. To však není věcně ani územně součástí zpracovávaného projektu,“ podotkl.

Realizace této etapy regenerace sídliště od ulice Tetín po Okružní ulici je plánována na rok 2016. „Město bude usilovat o získání dotací z fondů ministerstva pro místní rozvoj, s jejichž přispěním byly realizovány všechny projekty regenerace prostějovských sídlišť v minulých letech,“ doplnil radní Jaroslav Šlambor. (red)

Komentáře

Revitalizace se může docela zdařit, jelikož je po volbách a pan Pišťák nemusí populisticky (předvolební rétorika!) slibovat skupině obyvatel, že pokud něco nechtějí, tak to nebude. Že tato skupina přestárlých křiklounů terorizuje většinu mladších obyvatel sídliště? O.K., mladí nejsou voliči socialistů a tak je jim třeba. A samozřejmě ti staří jsou latentní voliči soc.nebo kom. Taky se s některými asi zná ještě z lidových milic. Jó, to byly časy, to se nemuselo ani diskutovat !(Kauza revitalizace Sídliště Svornosti, červen 2014.)

Poslat nový komentář