Město požádá o dotaci na regeneraci sídliště Šárka

Město požádá o dotaci na regeneraci sídliště Šárka
ilustrační foto MMP

Rada města Prostějova na své poslední schůzi schválila podání žádosti o dotaci na realizaci projektu první etapy regenerace sídliště Šárka v programu Podpora bydlení, podprogramu Regenerace sídlišť pro rok 2016 ministerstva pro místní rozvoj. Zároveň radní odsouhlasili spolufinancování projektu z vlastních zdrojů v případě získání dotace.

„Předmětem první etapy regenerace sídliště Šárka jsou stavební úpravy v západní části sídliště přiléhající k ulici Jezdecká,“ vysvětlil radní Jaroslav Šlambor. Žádost o dotaci byla předložena již na rok 2015, ale projekt nebyl vybrán k podpoře. Projekt byl aktualizován a po projednání s veřejností bude předložen ke schválení zastupitelstvu města na zasedání 14. prosince 2015. Podle podmínek ministerstva pro místní rozvoje se z tohoto dotačního titulu poskytuje dotace obcím na regeneraci veřejného prostranství sídlišť o celkovém počtu nejméně 150 bytů. „Tuto podmínku náš projekt splňuje. Dotace je poskytována do výše sedmdesáti procent rozpočtových nákladů, maximálně však čtyři miliony korun. Termín podání žádosti o dotaci je nejpozději 15. ledna 2016,“ informoval Šlambor. Na regeneraci sídliště Šárka je zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby a v současné době probíhá výběr dodavatele stavebních prací. (red)

Poslat nový komentář