Druhého května bude zahájena "Regenerace sídliště Šárka"

Druhého května bude zahájena "Regenerace sídliště Šárka"
ilustrační foto ber

První etapa investiční akce „Regenerace sídliště Šárka v Prostějově“ začne 2. května 2016.

„Stavební činnosti budou probíhat na základě vydaného povolení tak, aby bylo omezení dopravy co nejmenší. Dotknou se prací na chodnících, parkovištích, komunikaci, veřejném osvětlení, kanalizační síti a veřejné zeleni v okolí tamních nemovitostí,“ uvedl vedoucí Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova Antonín Zajíček. Stavební práce by podle něj měly být dokončeny nejpozději do konce srpna 2016, sadové úpravy, tedy výsadba stromů a keřů, do konce října 2016.

Předpokládané náklady na kompletní obnovu a modernizaci jsou vyčísleny na zhruba 80 milionů korun. Fyzická realizace bude rozdělena do čtyř funkčních celků.

V prvním z nich jsou v období od 2. 5. 2016 - 25. 8. 2016 stavební úpravy v západní části sídliště přiléhající k ulici Jezdecká.

„Tato část řeší komunikace včetně parkování a odvodnění, dešťovou kanalizaci, nové dlážděné a mlatové chodníky, pojížděné a rekonstruované chodníky včetně zálivů pro lavičky, přeložky vedení nízkého napětí, kácení dřevin a nové výsadby zeleně, zástěny pro kontejnery a prvky mobiliáře,“ vyjmenoval první náměstek Zdeněk Fišer.  

Rekonstrukci bude provádět firma HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. Za Magistrát města Prostějova bude provádět stavební dozor pracovník Odboru rozvoje a investic Petr Brückner. Pokud bude třeba bližších informací, poskytne je Petr Brückner, telefon 582 329 361 (volat nejlépe mezi 8,00 až 9,00 hodin ráno). Práce na stavbě bude řídit stavbyvedoucí Ondřej Šigut, telefon 734 211 833. (red)

Poslat nový komentář