Řidiči, pozor. Rekonstrukce Wolkerovy začala!

Řidiči, pozor. Rekonstrukce Wolkerovy začala!
ilustrační foto ber

V pondělí 14. března začíná oprava ulice Wolkerova s jednosměrnou uzavírkou. V průběhu první etapy bude provedeno vložkování kanalizace a kompletní přeložky plynovodu a vodovodu nezbytné vzhledem ke stáři a technickému stavu. Trvat bude do 30.6.2022.

Od 14. 3. 2022 do 30.6.2022 je částečně uzavřena silnice II/150 ul. Wolkerova, a to ve směru od ul. Brněnské k okružní křižovatce na Petrském nám. Ul. Lidická a Tylova budou slepé (vjezd od ul. Studentská). Objízdná trasa pro směr od ul. Brněnské k Petrskému nám. je vedena po silnicích II/150 a II/150A (Palackého, Blahoslavova, Vápenice, Újezd). (red)

Poslat nový komentář