Wolkerova ulice

Úplná uzavírka Wolkerovy zvedne náklady na hromadnou dopravu

ilustrační foto MMP

Radní na svém posledním jednání řešili úhradu vícenákladů společnosti FTL - First Transport Lines, a.s., Prostějov, které vzniknou provozem městské hromadné dopravy v období jejího ovlivnění úplnou uzavírkou ulice Wolkerova. Rekonstrukce a tedy II. etapa úplné uzavírky ulice je plánována na dobu od 13. 6. 2022 do 16. 10. 2022.

„Při úplné uzavírce se změny dotknou několika linek hromadné dopravy, které po dobu uzavírky budou jezdit po objízdných trasách. Odhadovaná výše vícenákladů je kalkulována na dobu plánovaného trvání uzavírky,“ nastínila náměstkyně primátora pro dopravu Alena Rašková s tím, že dopravci budou zmíněné vícenáklady proplaceny.

Wolkerova ulice bude uzavřena 13. června. Zcela

ilustrační foto MMP

V době od 13. června 2022 do 16. října 2022 bude probíhat úplná (obousměrná) uzavírka silnice II/150 ul. Wolkerova v Prostějově v úseku od ul. Lidické (průjezd do ul. Lidické a na souběžnou místní komunikaci na ul. Wolkerova bude umožněn) po ul. Brněnskou.

Objízdná trasa bude vedena po neuzavřené části městského okruhu (Palackého, Vápenice, Újezd).

„Posun termínů (původně byla plánována úplná uzavírka od 1. 7.) je dán příznivým průběhem prací,“ doplnil náměstek primátora Jiří Rozehnal. (red)

Ve Wolkerově panuje čilý stavební ruch

Foto MMP

Wolkerova ulice byla 14. března částečně uzavřena kvůli přeložce sítí. Aktuálně je zachován jednosměrný provoz od Petrského náměstí směrem k Brněnské ulici.

„Již proběhlo vložkování kanalizace, nyní probíhá frézování uzavřené části vozovky a příprava na výměnu vodovodu a plynovodu od 1. dubna,“ vysvětlil náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Po ukončení přeložek bude následovat od 1. července úplná uzavírka a kompletní rekonstrukce silničního tělesa na Wolkerově ulici v celkové délce téměř 450 metrů. (red) 

 

Řidiči, pozor. Rekonstrukce Wolkerovy začala!

ilustrační foto ber

V pondělí 14. března začíná oprava ulice Wolkerova s jednosměrnou uzavírkou. V průběhu první etapy bude provedeno vložkování kanalizace a kompletní přeložky plynovodu a vodovodu nezbytné vzhledem ke stáři a technickému stavu. Trvat bude do 30.6.2022.

Od 14. 3. 2022 do 30.6.2022 je částečně uzavřena silnice II/150 ul. Wolkerova, a to ve směru od ul. Brněnské k okružní křižovatce na Petrském nám. Ul. Lidická a Tylova budou slepé (vjezd od ul. Studentská). Objízdná trasa pro směr od ul. Brněnské k Petrskému nám. je vedena po silnicích II/150 a II/150A (Palackého, Blahoslavova, Vápenice, Újezd). (red)