Znáte snad datum úmrtí ženy? Byla nalezena bez známek života

Znáte snad datum úmrtí ženy? Byla nalezena bez známek života
ilustrační foto pohrebnictvi.cz

Okresní soud v Prostějově vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti zemřelé Vlastimily Grillové, narozené 16. 3. 1941, posledně bytem P. Jilemnického 555/20, Prostějov - Vrahovice, nebo zná okolnosti, které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu soudu.

Vlastimila Grillová byla nalezena dne 31. 12. 2019 v dopoledních hodinách v místě svého bydliště, již bez známek života. Zemřelá byla naposledy viděna 29. 12. 2019. Lékař ZZS Olomouckého kraje, který konstatoval smrt, odhadl, že k ní došlo dne 30. 12. 2019. Ve věci byly Policií ČR zahájeny úkony trestního řízení pro podření ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti. Dle sdělení Fakultní nemocnice Olomouc, Ústavu soudního lékařství a medicínského práva, zemřela Vlastimila Grillová z přirozených příčin.

„Soud oznamuje, že po uplynutí lhůty jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky, která končí dne 6. 5. 2020, vydá rozhodnutí, ve kterém určí den smrti Vlastimily Grillové. Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné,“ dodala Ivona Otrubová, předsedkyně senátu. (red)

Poslat nový komentář