Zastupitelé budou rozhodovat o financování sportovní haly DDM na Vápenici

Zastupitelé budou rozhodovat o financování sportovní haly DDM na Vápenici
ilustrační foto MMP

O současných krocích informuje náměstek primátora Jiří Rozehnal, který má rozvoj a investice města na starosti.

„Při posledním jednání Rady města Prostějova (16.4.2020) jsme se dohodli, že na základě ukončeného výběrového řízení doporučujeme zastupitelům schválit dokrytí  financování projektu tělocvičny - DDM Vápenice. Celkové náklady na realizaci stavby činí 33,1 milionu korun s tím, že statutární město Prostějov obdrží od Olomouckého kraje na tuto akci dotaci ve výši 7 milionů korun. To je velice pozitivní zpráva," uvedl Rozehnal.

Pokud zastupitelé schválí toto financování, ihned budou zahájena jednání se zhotovitelem ve věci uzavření smlouvy o dílo. Teprve po podpisu zmíněné smlouvy budou známé i konkrétní termíny, bude předáno staveniště a stavba může začít. (red)

Poslat nový komentář