Lípy v České nahrazují okrasné hrušně

Lípy v České nahrazují okrasné hrušně
ilustrační foto
Další fotky: 
Lípy v České nahrazují okrasné hrušně

Velkou diskuzi a rozhořčení vyvolalo v březnu letošního roku vykácení šestadvaceti vzrostlých lip v České ulici v Prostějově. Musely ustoupit opravě vodovodního řádu. Nyní je nahrazuje nová výsadba v podobě okrasných hrušní.

Magistrát města Prostějova, Odbor životního prostředí, vydal 8. 2 2021 rozhodnutí o povolení kácení dřevin v lokalitě Česká ulice. Jednalo se o kácení 2 lip malolistých a 24 lip velkolistých. Rozhodnutím byla současně uložena povinnost náhradní výsadby v podobném počtu dřevin. Ta nyní začíná.

„V České ulici se sází 33 ks stromů druhu hrušeň Calleryova. Je zástupcem okrasných hrušní, které se pěstují pro potěchu oka. Důvodem je velice bohaté kvetení čistě bílými květy v první polovině jara, sytě zelené a lesklé listy v létě, které se mění do nápadných odstínů bronzové, zlaté a sytě šarlatově červené na podzim. Jedná se o odrůdu relativně úzce kuželovitého habitu. Roste středně rychle a hustě. Dřevina je vypěstovaná pro městské podmínky, odolná větru i mrazu do -29°C a je vhodná pro hnízdění drobného ptactva,“ potvrdila PvNovinkám mluvčí radnice Anna Kajlíková s tím, že v Prostějově je k vidění například ve Svatoplukově ulici.  Výsadbu 9 stromů provede společnost Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., 24 stromů zasadí město.

O kácení stromů se jednalo tři roky. Jednalo se o akci Vodovodů a kanalizací, o které bylo informováno i prostřednictvím webových stránek města v únoru tohoto roku. Šlo o rekonstrukci vodovodního řádu z třicátých let minulého století, který byl uložen přímo v zeleném pásu pod stromy, které tam byly v pozdějších letech zasazeny. Podání žádosti o povolení kácení dřevin předcházela složitá jednání na odboru životního prostředí. Hledaly se možnosti, jak provést rekonstrukci vodovodu při zachování stromů. Na závěr došlo ke konsenzu, že bude nutné stávající stromy v ulici odstranit a nahradit je novou výsadbou. (ber)

Poslat nový komentář