jelen

ZOO Olomouc úspěšně chová v přírodě vyhynulé jeleny. Sikům vietnamským se narodilo šest mláďat!

Foto ZOO Olomouc

Zatímco jako druh je východoasijský jelen sika velice hojný a v Evropě včetně ČR dokonce invazivní, dva z jeho původních poddruhů: sika vietnamský a tchajwanský již byly v přírodě vyhubeny. Ulovení posledního divoce žijícího jedince siky vietnamského bylo zdokumentováno v roce 1974. Naštěstí byl v té době již chován na farmách ve Vietnamu a následně i v zoologických zahradách. Na sklonku minulého roku se v 35 evropských ZOO chovalo již 390 jedinců. Druhé největší stádo siků vietnamských mimo Vietnam je v ZOO Olomouc a v těchto dnech se rozrostlo hned o 6 potomků. Celkem tedy už čítá 25 jedinců!

 „Je třeba si uvědomit, že samice jsou zvyklé rodit každý rok, protože mnoho mláďat uloví predátoři. Když jim v rozmnožování zabráníme, stanou se po pár letech neplodnými. Pro udržení tohoto vzácného jelena je tak nutné nechat všechny laně pravidelně rozmnožovat, i s tím, že přebytečné jedince z chovu na rozdíl od zahrad v USA občas vyřadíme. Záchrana poddruhu tak spočívá výhradně na evropských ZOO. Jinak o toto vzácné zvíře přijde naše planeta docela,“ uvádí Jan Pluháček, vědecký pracovník ZOO Olomouc a současný koordinátor Evropského programu (EEP) pro siku vietnamského.