lilie

Výsadbu lilií a lučních směsí podpořila dotace

ilustrační foto

Radní na svém jednání schválili uzavření smlouvy o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje z Programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2023.

Žádost o dotaci podalo statutární město Prostějov v dubnu letošního roku a dotace krajem byla následně schválena.

„Konkrétně jde o podporu výsadby záhonů lilií a lučních směsí v Žešově a ve Vrahovicích. Na každou z těchto výsadeb obdržíme z kraje přes 87 tisíc korun, což je 50 % z celkových nákladů na výsadbu. V rámci uvedeného projektu jsme liliemi a lučními květy osázeli v Žešově a Vrahovicích celkem 200 m2 plochy,“ shrnuje náměstek pro komunální oblast Jiří Pospíšil. (red)

Město čeká výsadba okrasné zeleně. V podobě záhonů lilií

ilustrační foto pixabay.com

Pro jarní výsadbu okrasné zeleně radní na svém posledním jednání vyčlenili částku 350 tisíc korun. Finanční prostředky z Fondu zeleně poslouží k realizaci jarní výsadby. Celkem půjde o 200 m2 záhonů lilií ve Vrahovicích a Čechůvkách (100 m2) a Žešově (100 m2).

„Na předmětnou výsadbu bude také podána žádost o dotaci z Programu Olomouckého kraje na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství pro rok 2023,“ uvedl náměstek primátora pro komunální oblast Jiří Pospíšil.