Manthellan

Skruže stále blokují parkoviště. Mohly by z nich být plakátovací plochy, říká Navrátil

Foto ber

Skruže, které blokují parkoviště v Komenského ulici v Prostějově, by mohly být užitečné. Zatímco primátor Prostějova František Jura jedná o jejich odstranění, opoziční zastupitel Jan Navrátil přišel s jiným nápadem.

"Znovu požádáme společnost Manthellan o jejich odstranění. Pokud tak neučiní, odstraníme je na vlastní náklady a budeme společnosti účtovat skladné," sdělil na úterním zastupitelstvu primátor.  Jan Navrátil nabídl jejich jiné využití. "Co je naskládat po třech na sebe a udělat z nich plakátovací sloupy? Dolů bych napsal, že je sponzoruje společnost Manthellan," vysvětlil originální myšlenku. Uvidíme, zda dojde naplnění. (ber)

V kauze Manthellan čeká město na písemný rozsudek

ilustrační foto Kulturní a společenské centrum

Při úterním jednání Krajského soudu v Brně ve sporu společností Manthellan a Prior padl přelomový rozsudek. Smlouva, podle které měl Manthellan vybudovat mimo jiné na místě KaSCentra nákupní galerii, je neplatná. Městu Prostějov se tak otevírají nové možnosti. Zatím čeká na písemný rozsudek.

"Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné, lze pouze do dvou měsíců podat dovolání k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu, který rozhodoval v prvním stupni," uvedla ke kauze mluvčí Krajského soudu v Brně Eva Angyalossy. Společnost Manthellan zatím stanovisko nevydala.

"Město má konečně po deseti letech v ruce jasné rozhodnutí, kterým se budeme řídit. Můžeme se zabývat plánováním. Budeme diskutovat ohledně společenského domu, tržnice i parkování", informoval na úterní tiskové konferenci primátor města František Jura.

Soud potvrdil neplatnost smlouvy na prostějovskou obchodní galerii Manthellan

ilustrační foto projekt Manthellan

Odvolací krajský soud v Brně dnes dopoledne v kauze výstavby obchodní galerie v Prostějově rozhodl, že smlouva mezi městem a společností Manthellan je neplatná. Rozhodl tak opačně, než při svém prvním rozsudku.

„Odvolací soud přezkoumal napadený rozsudek a dospěl k názoru, že soud prvního stupně ve věci zjistil správný skutkový stav a z toho vyvodil správný právní názor,“ uvedla podle ČTK v krátkém odůvodnění rozhodnutí soudkyně Ivana Tomková.

Soud s Manthellanem byl odložen

ilustrační foto Galerie Manthellan

V úterý se u Krajského soudu v Brně měla projednávat žaloba společnosti Prior na neplatnost smluv mezi společností Manthellan a statutárním městem Prostějov ohledně pozemků, na kterých se má začít stavět Galerie Prostějov. Soud byl na žádost společnosti Prior odložen.

"Odvolací řízení, které Nejvyšší soud vrátil zpět k projednání Krajskému soudu v Brně, je odloženo. O odročení požádal žalobce, společnost Prior. Náhradní termín doposud nebyl stanoven,“ uvedl náměstek Jiří Pospíšil. (ber)  

 

Manthellan poslal osmi stranám po padesáti tisících. Na transparentní účty

ilustrační foto

Zástupci společnosti Manthellan, která chce v Prostějově vybudovat nákupní galerii, se dnes novinářům představili na tiskové konferenci. Manažer projektu Lukáš Čepelka a předseda představenstva Manthellan Richard Morávek mimo jiné uvedli, že v projektu výstavby hodlají pokračovat. A také že osmi prostějovským stranám a sdružením dnes zaslali na účet padesát tisíc korun.

"Smlouva mezi námi a městem Prostějov platí. Na soudní rozhodnutí čekat nebudeme," uvedl Morávek s tím, že se zahájením výstavby počítá společnost na začátek roku 2020. Podle jeho slov není zaslání padesátitisícového daru pro příjemce zavazující. "S nikým jsme předem nejednali. Podpořili jsme i politická uskupení, jejichž někteří členové dávají najevo, že s podobou projektu z roku 2009 nejsou spokojeni. Nepovažujme to za problém a rádi o něm budeme s kýmkoli diskutovat," doplnil Morávek.  

Okresní soud rozhodl o žalobě společnosti Manthellan

ilustrační foto ber

Dne 14. června 2018 soud rozhodl o zamítnutí žaloby o rušení držby, kterou podala společnost Manthellan a.s. na statutární město Prostějov. Rozhodnutí soudu je nepravomocné.

"Město Prostějov postupně došlo k závěru, že nájemní smlouva, kterou uzavřelo se společností Manthellan a.s. je neplatná, protože uzavřená smlouva není v souladu se zveřejněným záměrem," informoval náměstek primátorky Zdeněk Fišer. Společnost Manthelan a.s. na platnosti smlouvy trvá a odmítá odstranit zátarasy, které instalovala na vjezdech na zpevněné plochy po bývalé sodovkárně. Plocha je využívaná jako parkoviště. Proto město Prostějov nechalo odstranit část ohrazení v majetku města a parkoviště je opět zpřístupněno. Zátarasy společnosti Manthellan zůstaly.

Město uvolní plochu na parkování u Společenského domu! Zítra!

ilustrační foto MMP

Na pokyn primátorky města Prostějova Aleny Raškové bude zbavena zátaras a uvolněna k parkování plocha u Společenského domu. Práce na zpřístupnění plochy budou zahájeny 10.5.2018.

"Jak nám sdělila Advokátní kancelář Ritter – Šťastný Olomouc, která město Prostějov zastupuje ve sporu proti společnosti MANTHELLAN, podaná žaloba proti zmíněné společnosti je u Okresního soudu v Prostějově řešena jako občanskoprávní spor na vyklizení pozemků. Protože však město naléhavě potřebuje parkovací plochy, které firma MANTHELLAN odmítá dobrovolně předat, dá se, dle mínění právní kanceláře, přistoupit k uvolnění parkovací plochy městem. Jde sice o postup, který má svá rizika, nicméně dlouhodobě by stávající stav odporoval zájmům města.

Nejvyšší soud vrátil projednání kauzy "Manthellan" zpět na kraj

ilustrační foto galerie Prostějov

Nejvyšší soud v Brně svým rozhodnutím ze dne 21.2.2018 zrušil rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 29. 6. 2016, vyhověl tedy dovolání společnosti Prior.

Zatímco Okresní soud v Prostějově určil neplatnost smluv o smlouvách budoucích uzavřených mezi městem Prostějov a společností Manthellan, jejichž předmětem měl být prodej Kascentra a přilehlých pozemků a následně výstavba obchodně-kulturního centra, krajský soud v Brně toho rozhodnutí změnil a žalobu o určení neplatnosti smluv zamítl. Své rozhodnutí odůvodnil nedostatkem naléhavého právního zájmu ze strany žalobkyně – společnosti PRIOR.

Město chce podat žalobu na vyklizení pozemku v Komenského ulici

ilustrační foto ber

Jak dnes informoval náměstek primátorky Prostějova Zdeněk Fišer, od advokátní kanceláře Ritter Šťastný, která město zastupuje v kauze Manthellan, přišel důležitý dokument. Město bude k soudu podávat návrh na vyklizení pozemku v Komenského ulici. 

"Přišel návrh, který teď posoudí právníci města. V podstatě jde o postup, který navrhla Rada a odsouhlasilo poslední Zastupitelstvo," uvedl Fišer. 

Město bude žádat, aby z odstavné plochy zmizely betonové skruže, bránící ve vjezdu, i výkopy, ve kterých údajně probíhají archeologické práce.

"Je to nezávislé na rozhodnutí o dovolání společnosti Prior proti rozsudku brněnského krajského soudu ve věci neplatnosti Smlouvy o smlouvách budoucích mezi prostějovskou radnicí a developerem Manthellanem. To je jiná cesta," dodal náměstek Jiří Pospíšil. 

OBRAZEM: Co odkryly archeologické práce?

Foto čtenář

Odstavnou plochu v Komenského ulici v Prostějově uzavřela firma Manthellan z důvodu provádění archeologického průzkumu. 

"Šel jsem kolem, tak jsem se podíval, co archeologické práce odkryly. Jak se zdá, jen rumisko," zaslal do redakce fotografie čtenář Jirka. Přidal i fotky skruží, zabetonovaných a zalitých betonem, které brání ve vjezdech na plochu. "Schálnost?", dodal. (red)