Kasko

Dymytry & Hämatom CZ tour 2023. V březnu v Prostějově!

ilustrační foto plakát

Dymytry nedávno ohlásili velkolepý listopadový koncert ke svému výročí 20 let v největší domácí hale. Nejúspěšnější domácí kapela metalového žánru zatím k oslavě moc neprozradila. Fanoušci však ze zkušeností z minulých Monstrum koncertů nebo předchozích turné správně odhadují, že půjde o monstrózní show se světovými parametry, která se jistě zapíše do české rockové historie.

Aktuálně kapela zveřejňuje prvního gratulanta, kterým budou jejich němečtí, maskovaní souputníci Hämatom! S nimi mají Dymytry naplánované společné evropské turné a nezapomněli ani na české fanoušky. Ti si totiž budou moci zkrátit čekání na podzimní O2 arénu na osmi březnových zastávkách Dymytry & Hämatom tour.

Rocková Mikulášská nadílka se blíží!

Foto plakát

Pokud patříte k příznivcům známých prostějovských kapel Kontakt a Keks, zbystřete! Objeví se opět na pódiu společně, a to v rockové Mikulášské nadílce. Své příznivce uvítají 26. listopadu v prostějovském KaSCentru.  A vy čtěte pozorně, budeme soutěžit o vstupenky!

Kapela KONTAKT

OBRAZEM: Podívejte se na studii rekonstrukce Společenského domu - KaSC!

Foto studie

Město Prostějov má k dispozici studii komplexní přestavby Kulturního a společenského centra. Rekonstrukce je nezbytná, jak z hlediska aktuální provozní bezpečnosti objektu, tak i z hlediska životnosti a dalšího využívání objektu a jeho nejbližšího okolí v dlouhodobém horizontu.

Stávající objekt KaSC funguje bez zásadnějších oprav více než 30 let a blíží se doba životnosti rozvodů instalací technického vybavení, povrchů, výplní otvorů a interiérového vybavení včetně mobiliáře. Celkové dispoziční uspořádání nabízí i díky technickému stavu objektu omezené využití. Aktuální legislativní požadavky, kladené na tento typ objektu pro shromažďování velkého počtu osob, vyvolávají potřebu neodkladných stavebně technických úprav.

Prostějov připraví hromadné očkovací místo

Foto ber

Vakcíny proti nákaze COVID-19 se budou aplikovat ve Společenském domě v Prostějově. Budou zde připravena očkovací místa, zázemí pro zdravotnický personál a administrativu. Jako vybavení bude navezen mobiliář, výpočetní technika a podobně. Umístění centra nabízí očkovaným hned několik výhod.

„Jde o střed města, poměrně snadno dostupný městskou hromadnou dopravou. Prostory jsou dostatečně velké jak pro očkující zdravotníky, tak pro čekající obyvatele, dostatečný prostor zde nalezne i administrativa. Přijet na očkování automobilem by také neměl být, vhledem k nedalekému parkovišti, problém,“ uvedl primátor František Jura.

První pacienty by mohlo centrum přivítat po dodání dostatečného množství očkovací látky, nejdříve však v březnu letošního roku.

Rekonstrukce kulturního domu postupuje do další fáze

ilustrační foto KasCentrum

Město Prostějov v příštích týdnech rozhodne, jakou cestou půjde dál při rekonstrukci Kulturního a společenského centra. Na výběr má tři varianty, které pro něj vypracovali odborníci. Již nyní o nich vedení města jedná se zastupitelskými kluby. Právě zastupitelstvo by mělo na svém zasedání 23. února o celé věci definitivně rozhodnout.

„Vybíráme si ze tří variant řešení. První je minimalistická a počítá jen s nejnutnějšími opravami. Druhá řeší současný stav technického zařízení budovy a podstatné změny nutné pro další využívání centra k jeho účelům. Tou třetí je pak generální rekonstrukce,“ říká náměstek primátora zodpovědný za investice Jiří Rozehnal.

Vedení města se přiklání ke druhé variantě. Ta kalkuluje s náklady ve výši zhruba 200 milionů korun.

Radní se sejdou dnes. A budou jednat i o rekonstrukci KaSC

ilustrační foto Společenský dům Prostějov

Již 74. schůze Rady města Prostějova se bude konat v úterý dne 15. prosince 2020. Radní čeká projednání bezmála dvacítky bodů.

Mimo jiné se budou věnovat návrhu na provedení změny závazku ze Smlouvy o dílo u veřejné zakázky „Přístavba tělocvičny u DDM Vápenice, Prostějov“ dle Dodatku č. 3,  darovací smlouvou pro Azylové centrum Prostějov, automatickým měřením rychlosti na pozemních komunikacích a návrhem změny organizační struktury Městské policie Prostějov.

Setkání zástupců vedení města s občany přineslo řadu otázek

Foto MMP

Magistrát města Prostějova připravil setkání s občany na téma „Budoucnost Kulturního a společenského centra a jižní části centra města.“ Jednání v sále kulturního domu zahájil primátor města přivítáním několika desítek občanů. Vyslovil přání získat další náměty a nápady pro rekonstrukci objektu KaSCentra či dostavby jižní části centra.

Pracovníci magistrátu informovali o průběhu urbanistické soutěže a výsledku hodnocení nezávislé poroty. Přítomní byli také seznámeni s historií objektu kulturního centra a s rozsahem nutných rekonstrukčních zásahů (např. řešení střechy, obvodového pláště nebo výměna okenních otvorů). Při přípravě rekonstrukce se bude prověřovat i možnost využití dešťových vod, rozšíření gastroprovozu nebo úprava dispozice prvního podlaží.

O budoucnosti centra Prostějova se bude mluvit v červnu!

ilustrační KaSc

Statutární město Prostějov zve občany na setkání Budoucnost Kulturního a společenského centra a jižní části centra města.

Setkání s občany se bude konat ve středu 3. června v 16:00 hodin ve Společenském domě v Prostějově. (red)

Dvojitý koncert Hradišťanu & Javory Beat bude v září!

ilustrační foto plakát

Jiří Pavlica, Hradišťan & Hana a Petr Ulrychovi, Javory Beat na jednom podiu. V prostějovském KaSCentru měli vystoupit 4. dubna hned na dvou koncertech. Kvůli koronaviru jsou vystoupení přesunuta na 22. září v 17 a 20 hodin.

Jiří Pavlica, který dnes stojí v čele Hradišťanu, byl dokonce po nějakou dobu členem skupiny Javory. Ale existují další svorníky, především je to charakter a obsah písní, dále jejich melodika a inspirační zdroje a v neposlední řadě je to také lidský aspekt - vlídný a upřímný přístup k posluchačům. Možná právě proto se obě kapely rozhodly zrealizovat několik společných koncertů se speciálním programem, ve kterém se představí nejen samostatně, ale také ve společné části, kde zazní nové písně i nová hudební aranžmá. (red) 

Územní studie jižní části centra Prostějova má své oceněné

foto Magistrát města Prostějova

Zastupitelé loni schválili, na svém dubnovém zasedání, uspořádání urbanistické soutěže na dostavbu jižní části centra Prostějova.

Urbanistickou soutěž o návrh na řešení jižní části centra, tedy prostoru kolem „Kaska“, vyhlásil Prostějov již loni a současně radní také schválili soutěžní podmínky. Po vyhodnocení soutěže, vyhlášení vítěze a udělení odměn je na řadě zpracování územní studie. „V tuto chvíli je město těsně před zadáním veřejné zakázky na zpracování Územní studie jižní části centra Prostějova, jejímž odborným garantem bude odbor územního plánování a památkové péče.