pietní místo

Pieta ve Vrahovicích dostane nový kabát

Foto MMP

Radní na svém zasedání schválili rozpočtové opatření ve výši 400 tisíc korun na opravu sousoší Piety ve Vrahovicích.

„Sousoší se nachází na rohu ulic Vrahovická a Smetanova. Pracovníci odboru rozvoje a investic provedli obhlídku výše uvedené památky a zjistili, že památka vykazuje značné známky opotřebení. Odbor rozvoje a investic následně zadal akademickému sochaři René Tikalovi zpracování restaurátorského záměru na opravu této památky. Záměr je již zpracován a je i odsouhlasen Národním památkovým ústavem v Olomouci. Předpokládaná cena za restaurování je 304.000,-- Kč bez DPH, tj. 367.840,-- Kč s DPH.

Uctít pražské oběti můžete i v Prostějově

Foto Magistrát města Prostějova

Uctít památku obětí včerejší (21. 12. 2023) střelby na Filozofické fakultě UK v Praze můžete i v Prostějově.

Pietní místo naleznete u sochy T. G. Masaryka v centru města, kde můžete zapálit svíčku a vyjádřit tak soustrast pozůstalým. „Tato tragická událost zasáhla nejen Prahu, ale celou Českou republiku. Hluboce soucítíme s rodinami obětí,“ uvedla 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová, která spolu s kolegy z vedení města dnes dopoledne na pietní místo položila květinu a rozsvítila první svíčku.

Odpoledne již na místě byla celá řada svíček a květin. (red)