ploty

Ploty jako noty na buben? Magistrát ulevil stavebníkům

ilustrační foto

Pokuty, které ještě nedávno hrozily všem stavebníkům, kteří nedodrželi smluvní ujednání s magistrátem týkající se oplocení novostaveb na sídlišti u nové nemocnice, jsou minulostí. Zastupitelé se na svém posledním jednání dohodli, že na dodržení regulativů oplocení v této oblasti, nebudou trvat a udělili takzvaný generální pardon.

Stavebníci se při podpisu smlouvy s městem zavázali, že oplocení, kterým ohradí své nemovitosti, nebude vyšší jak 1.6 metru. Jak se ale ukazuje, smlouvu dodržela jen slabá polovina těch, co v lokalitě u nové nemocnice dokončují své bydlení. O jednotnosti stylu nemůže být ani řeči. Vše měli na svém jednání dořešit zastupitelé města. Smluvní pokuty nakonec nepadnou. Naopak, konšelé šli mnohem příznivější cestou a na jednotnosti oplocení netrvají. Ne každý ale se změnou souhlasil.

Chcete jezdit? Bez platného řidičáku to nepůjde – výměny probíhají

ilustrační foto

Se vstupem Česka do Evropské unie, v květnu roku 2004, se začal vydávat nový typ řidičského průkazu, takzvaná plastová karta. Změny starých řidičáků za tyto nové kartičky stále probíhají. Na konci tohoto roku končí platnost dokladů, které byly vydány v letech 2001 až 2004. Na výměny řidičáků, jak se ukazuje, lidé nespěchají.

„Bez platného průkazu jezdit nemůžete,“ zní z odboru dopravy, kde se řidičské průkazy vyměňují.  Změna se týká těch dokladů, které jsou vydané v době od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004. O tom, že lidé s výměnou nespěchají, vypovídá informace mluvčí radnice Jany Gáborové.