průchod

O zrušení veřejného průchodu rozhodne zastupitelstvo. Magistrát ho nedoporučil

Foto ber

Na náměstkyni primátora Alenu Raškovou se v únoru letošního roku obrátili manželé s žádostí o vyjmutí věcného břemene veřejného průchodu a průjezdu přes bytový dům na ul. Krapkova 3251/16 v Prostějově z důvodu zlepšení životních podmínek pro obyvatele tohoto domu. Dotčené odbory Magistrátu se zrušením nesouhlasí. Konečné slovo budou mít na středečním jednání zastupitelé.

Věcné břemeno veřejného průchodu a průjezdu bylo zřízeno v rámci prodeje bytového domu na základě Smlouvy kupní a o zřízení věcného břemene uzavřené 28. 11. 1996 mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a Bytovým družstvem Krapkova 16, Prostějov, družstvem, jako kupujícím. Aktuálně toto věcné břemeno vázne na všech bytových jednotkách v tomto domě.

Pod mostem v Olomoucké povede podchod

ilustrační foto MMP

Bezpečný průchod pro chodce a cyklisty je důvodem projektu podchodu pod mostem silně frekventované Olomoucké ulice. Navržená úprava, kterou radní odsouhlasili, propojí západně orientovanou stávající smíšenou stezku vedoucí podél vodního toku Hloučela s komunikací východně v ulici Říční. V rámci tohoto projektu je také navrženo nasvícení celé trasy veřejným osvětlením.

"Do konce října letošního roku bude na tuto investiční akci vydáno územní rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že se jedná o prioritní akci z hlediska bezpečnosti průchodu chodců a cyklistů přes ulici Olomouckou, bude urychleně zahájeno zpracování dalšího stupně projektové dokumentace, což je projektová dokumentace pro stavební povolení,“ nastínil první náměstek primátorky Zdeněk Fišer a doplnil, že se bude jednat o akci roku 2018. (red)

 

Průchod Smetanovými sady je umožněn!

Foto Pavlína P.

 

I když magistrát ústy náměstka Zdenka Fišera rozhodně zamítl možnost, že by o hodovém víkendu byl otevřen průchod revitalizovanými Smetanovými sady, opak byl pravdou.

"Jen o tom skoro nikdo nevěděl a tak to lidi zbytečně obcházeli okolo," poslala nám usvědčující foto paní Pavlína. Že by strach, aby nebyl předčasně podupán nový asfalt? (red)